سوالات درس ۱۱ علوم چهارم با جواب

سوالات درس ۱۱ علوم چهارم با جواب

سوال و جواب درس بی مهره ها چهارم ابتدایی

سوالات درس ۱۱ علوم چهارم با جواب

سوال و جواب درس بی مهره ها چهارم ابتدایی

سوالات علوم چهارم /  درس ۱۱ (بی مهره ها)
۱- مورچه و کرم خاکی از نظر ویژگی های ظاهری چه تفاوتی دارند؟ 
جواب: مورچه بدن سه قسمتی و۶ پای بند بند و۲ شاخک و۲ چشم و آرواره دارد ولی بدن کرم خاکی حلقه های زیادی دارد  و پا و چشم و شاخک و آرواره همانند مورچه ندارد.

۲- کفشدوزک و شته ؛ به مورچه شبیه تر ند یا کرم؟ چرا؟
جواب: به مورچه ، زیرا دارای ۲شاخک ۲چشم و پای بند بند و آرواره هستند.

۳- دو مورد از شباهت ها و تفاوت های ظاهری عنکبوت و مورچه را بیان کنید؟
جواب: هر دو پای بندبند و آرواره دارند. بدن عنکبوت ۲ قسمتی است و۸ پا دارد ولی بدن مورچه ۳ قسمتی است و ۶ پا دارد.

۴- غذای ی هریک از جانوران موجود در جدول زیر چه چیزهایی هست؟

نام جانور غذا
کرم خاکیبقایای پوسیده گیاهان و فضولات دامی و…
مورچهدانه‌ی گیاهان ، قارچ های بسیارریز، مدفوع یا عَسلَََک شته و…
عنکبوتحشرات ریز مثل مگس ومورچه وپشه وزنبور و…
کفش دوزکته وتحم شته ، شپش و…
شتهشیره‌ی گیاهان

۵- راه های حفاظت از بوته‌ی گل سرخ کدامند؟ چهار مورد بیان کنید
جواب: دادن آب و کود ، گذاشتن جلوی نور خورشید ، سم پاشی و …

۶- کرم خاکی چه فایده و ضرری برای گیاهان باغچه دارد؟
جواب: با جابه جا کردن خاک موجبِ رسیدن هوا به ریشه گیاه و رشدِ بهترِ آن می شود و همچنین فضولاتش کود مناسبی برای گیاه است اما گونه های بسیاری از کرم خاکی وجود ارند که ریشه‌ی گیاهان را می خورند.

۷- به چه جانورانی بی مهره می گویند؟ مثال بزنید.
جواب: به جانورانی که ستون مهره ندارند بی مهره گفته می شود.مثل مورچه ، کرم ، اسفنج ، توتیا و …

۸- زالو چگونه جانوری است؟
جواب: زالو کرمی است که معمولاً در جوهای آب و باتلاق ها زندگی می کند و از خون جانداران دیگر تغذیه می کند.

۹- بدن کرم خاکی و مار چه شباهت و تفاوتی در ظاهر دارند؟
جواب: بدن هردو لوله ای و لغزنده هستند . بدن کرم خاکی حلقوی است و ستون فقرات ندارد و لی بدن مار پولک دار بوده و ستون فقرات دارد و …

۱۰- کِرمک چیست؟ و چه عوارضی برای بدن انسان دارد؟
جواب: کرمک کرمی است که در اِنتهای لوله‌ی گوارش انسان و به خصوص کودکان زندگی می کند و ازمواد غذایی بدن ما استفاده می کند خارش های شدیدی ایجاد می کند و موجب بیماری ما می گردد.

۱۱- کرم ها به چند دسته تقسیم می شوند؟ نام برده و برای هرکدام مثال بزنید
جواب: به سه دسته ، کرم های لوله ای مثل(آسکاریس و کرمک)کرم های حلقوی مثل(کرم خاکی و زالو)کرم های پَهن مثل (کرم کد و گاوی و کرم کدوی خوکی)

۱۲- شپش چیست؟ در کجا زندگی می کند؟ چه عوارضی دارد؟
جواب: شپش حشره ای است که از خون انسان تغذیه می کند و در لابه لای موی انسان زندگی کرده و تخم می گذارد موجب ایجاد خارش شدید می شود و اگر به مدت طولانی درمان نشود به عفونت شدید خونی و مرگ انسان منجر می شود.

۱۳- از نظر شکل ظاهری مورچه با کفشدوزک و پروانه چه ها و تفاوت هایی دارد؟
جواب: همه‌ی آن ها پاهای بندبند ، ۲ شاخک و ۶ پا و آرواره دارند.ولی همه‌ی پروانه ها و کفشدوزک ها بال دارند و همه‌ی مورچه ها بال ندارند همچنین اندازه و شکل و تعداد قطعات بدن آن ها متفاوت است.

۱۴- فراوان ترین جانوران روی زمین کدام گروه نیست؟
جواب: بندپایان

۱۵- فراوان ترین بندپایان چه نام دارند؟
جواب: حشرات

۱۶- حشرات چه خصوصیاتی دارند؟
جواب: حشرات ۶ پا و ۲ شاخک و پا های بندبند و بدن ۳ قسمتی دارند.

۱۷- عنکبوت چگونه شکار می کند؟
جواب: عنکبوت تارهایی چسبناک می تند و با آن ها شکار خود را به دام می اندازد.

۱۸- دو مورد از خصوصیات عنکبوتیان را بیان کنید؟
جواب: عنکبوت بدن دو قسمتی و ۸ پا دارند.

۱۹- خرخاکی در کجا زندگی می کند؟
جواب: خرخاکی در جاهای تاریک و مرطوب زندگی می کند.

۲۰- خرخاکی در ظاهر چه خصوصیاتی دارد؟
جواب: خرخاکی۱۴ پا ۲ شاخک و پوست محکم و بدن بندبند دارد.

۲۱- بدن هزارپا و خرخاکی چه تفاوتی دارد؟
جواب: بدن هزارپا بدون پوشش سخت بوده و پاهایش زیاد تر از خرخاکی است

۲۲- بندپایان به چند دسته تقسیم می شوند؟ نام ببرید.
جواب: به چهار گروه ؛ عنکبوتیان ، حشرات ، سخت پوستان ، هزار پایان

۲۳- دو ویژگی بدن بندپایان کدامند؟
جواب: بدن بندبند و پوشش نسبتا سخت دارند.

۲۴- پوست اندازی یعنی چه؟
جواب: بندپایان هنگام رشد کردن ، چند بار پوشش سخت خود را عوض می کنند به این کار پوست اندازی می گویند.

۲۵- سهم شما در حفاظت از جانوران محیط خود چیست؟
جواب: هرگز لانه‌ی جانوران را در بیابان و دشت و ساحل و جاهای دیگر خراب نمی کنم.*هرگز درساحل در یا و رودخانه که محل زندگی بیاری از جانوران است زباله نمی ریزم.

۲۶- بی مهره ها به چند دسته تقسیم می شوند. نام برده مثال بزنید.
جواب: کیسه تنان( عروس دریایی ، هیدر ) ، نرم تنان( هشت پا ، صدف ) ، خارتنان( توتیا ، ستاره دریایی )، بندپایان( پروانه ، عنکبوت ) ، کرم ها( کرم خاکی ، کرم کدو ) ، اسفنج ها(اسفنج شیشه ای ، اسفنج آهکی )

۲۷- حشرات چه فایده ها و ضررهایی دارند؟
جواب: حشرات در گرده افشانی گل ها ، از بین بردن فضولات و لاشه ها نقش دارند.همچنین از حشراتی مثل پروانه‌ی ابریشم برای تولید ابریشم ، زنبورعسل برای تولید عسل و لارو نوعی مگس برای تولید داروی ضد عفونت و التیام بخش زخم ها استفاده می شود. * بسیاری ازحشرات عامل ایجاد و انتقال بیماری بوده و همچنین آفت کشاورزی محسوب می شوند

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۱۱ علوم چهارم با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۱۲ علوم چهارم با جواب و برای بخش قبلی از سوالات درس دهم علوم چهارم استفاده نمایید.