سوالات درس ۳ علوم چهارم با جواب

سوالات درس ۳ علوم چهارم با جواب

سوال و جواب درس انرژی نیاز هروز ما چهارم ابتدایی

سوالات درس ۳ علوم چهارم با جواب

سوال و جواب درس انرژی نیاز هروز ما چهارم ابتدایی

سوالات علوم چهارم / درس سوم

۱- انرژی چیست؟
جواب: انرژی توانایی انجام دادن کار است.

۲- چندنوع انرژی نام ببرید.
جواب: انرژی حرکتی ، انرژی نورانی ، انرژی صوتی ، انرژی گرمایی ، انرژی بادی ، انرژی آبی ، انرژی الکتریکی و …

۳- آیا وقتی گرسنه اید می توانید در مسابقه ی دو میدانی برنده شوید؟ چرا؟
جواب: خیر، زیرا خوردن غذا باعث ایجاد انرژی و توانایی لازم دربدن برای انجام کارهای مختلف، ازجمله دویدن می شود.

۴- انرژی حرکتی چیست؟
جواب: همه ی اجسامی که حرکت می کنند انرژی دارند به این نوع از انرژی ، انرژی حرکتی می گویند.

۵- فرفره ی درحال چرخیدن چه شکلی از انرژی دارد؟
جواب: انرژی حرکتی

۶- در خودروها بر اثر سوختن بنزین انرژی گرمایی تولید می شود این انرژی به چه شکل دیگری تبدیل می شود؟
جواب: به انرژی حرکتی

۷- انرژی مورد نیاز شما برای پخت و پز و گرم کردن خانه از چه چیزهایی به دست می آید؟
جواب: از انواع سوخت ها و…

۸- در چه کارهایی از انرژی گرمایی استفاده می شود؟ (چهار مورد )
جواب: در اتو کردن لباس ها ، در ذوب کردن مواد ، در خشک کردن مواد مختلف ، در تولید برق به وسیله ی کوره ی آفتابی .

۹- چند منبع انرژی نام ببرید.
جواب: خورشید ، سوخت ها ، آب ، غذاها و…

۱۰- اصلی ترین منبع انرژی که زندگی وحیات موجودات زنده به آن بستگی دارد کدام است؟ و چه مزیّت و برتری بر دیگر انرژی ها دارد؟
جواب: خورشیدنام دارد. * پاک است وآلودگی ندارد. * رایگان است. *تقریبا بی پایان است.

۱۱- چند وسیله نام ببرید که از انرژی الکتریکی استفاده می کند؟
جواب: پنکه ، لباس شویی ، یخچال، تلویزیون و…

۲- هرگاه مقداری ماسه رادرون ظرف دربسته می ریزیم ومدتی تکان می دهیم دانه های ماسه گرم می شوند.چرا؟
جواب: زیرا براثرحرکت ماسه ها به هم مالیده می شود و انرژی حرکتی به انرژی گرمایی تبدیل می شود.

۱۳- از انرژی نورانی چه استفاده هایی می شود؟
جواب: برای رشددادن گیاهان ، برای روشنایی خانه ها ، برای دیدن اجسام و…

۱۴- انرژی صوتی چیست؟
جواب: صدا انرژی دارد به انرژی صدا، انرژی صوتی می گویند.

۱۵- صدای هواپیما، پنجره ها رامی لرزاند دراین حالت انرژی صوتی به چه شکل دیگری از انرژی تبدیل می شود؟
جواب: انرژی صوتی تبدیل به انرژی حرکتی می شود.

۱۶- سهم شما در حفاظت از منابع انرژی چیست؟
جواب: باید از مصرف بی جای انرژی ها خودداری کرده و با انجام کارهای درست منابع انرژی را بیشتر حفظ کنیم.

۱۷- سه نمونه ازکارهایی را که برای صرفه جویی و حفاظت از منابع انرژی انجام می دهید بیان کنید.
جواب: در زمستان به جای زیاد کردن شعله ی بخاری لباس گرم می پوشم ، خانواده ی من برای رفت و آمد به جای استفاده از خودروی شخصی از خودروهای عمومی استفاده می کنند، چراغ های اضافی را درخانه  خاموش می کنم و…

۱۸- نمونه هایی ازکارهایی راکه موجب مصرف انرژی و کاهش منابع انرژی می شوند بیان کنید.
جواب: استفاده از پنکه و کولر برای خنک کردن هوای خانه ، پختن غذا با استفاده از اجاق گاز، رفت و آمد با اُتوبوس یا ماشین شخصی، استفاده از انرژی الکتریکی برای روشن کردن انواع لامپ ها و…

۱۹- چرانباید درگوش کسی دادبزنیم؟
جواب: زیرا صوت انرژی دارد و ممکن است باعث پاره شدن پرده ی گوش شود

۲۰- وسایل زیر چه شکلی از انرژی را را به ما می دهند.چه شکلی از انرژی را رابه ما می دهند. چه شکلی از انرژی را رابه ما می دهند.

 

سری دوم سوالات متن علوم چهارم درس ۳

درس ۳ ( انرژی، نیاز هرروز ما )

۱- انرژی یعنی چه؟
جواب: توانایی انجام کار را انرژی می گویند.

۲- شکل های مختلف انرژی را نام ببرید؟
جواب: حرکتی- صوتی- گرمایی- نورانی- الکتریکی

۳- انرژی حرکتی چه نوع انرژی است؟
جواب: همه ی چیزهایی که حرکت می کنند دارای انرژی حرکتی هستند. مانند: دوچرخه- پنکه- حرکت ماشین- پرواز پرنده و…

۴- انرژی صوتی چه نوع انرژی است؟
جواب: صوت و صدا صورتی از انرژی هستند که گاهی می توانند چیزی را به حرکت در آورند. به عنوان مثال: صدای هواپیماها می تواند شیشه منازل را به لرزه درآورد.

۵- انرژی گرمایی چه نوع انرژی است؟
جواب: شکلی از انرژی که با گرما همراه است. و برای انجام بعضی کار ها به آن نیاز داریم مانند: پختن غذا- تبخیر آب- گرم کردن خانه ها در زمستان و گرمای خورشید و..

۶- انرژی نورانی چه نوع انرژی است؟
جواب: نور و روشنایی صورتی از انرژی هستند که می توانند موجب روشن شدن مکانی و یا درخشش چیزی شوند. مانند: لامپ- چراغ قوه- نور شمع و…

۷- انرژی الکتریکی چه نوع انرژی است؟
جواب: همان جریان برق درون سیم هاست و می تواند به صورت های مختلف به انرژی نورانی و گرمایی مانند: لامپ تبدیل شود و یا به انرژی صوتی و گرمایی و حرکتی مانند: سشوار تبدیل شود.

۸- چند نوع منبع انرژی را نام ببرید؟
جواب: آب جاری- باد- خورشید- سوخت ها

۹- بزرگترین منبع انرژی چیست؟
جواب: خورشید

۱۰- وقتی ما در حال دویدن هستیم انرژی مورد نیازمان را از چه چیزی به دست می آوریم؟
جواب: از انرژی ذخیره شده در ماهیچه های پا که با خوردن غذا به دست آوردیم.

۱۱- آیا وقتی خیلی گرسنه اید می توانید در مسابقه دو برنده شوید؟ چرا؟
جواب: خیر. چون انرژی لازم برای دویدن را نداریم.

۲- چگونه می توانیم با استفاده از انرژی حرکتی جسمی را جا به جا کنیم؟
جواب: با استفاده از انرژی ماهیچه ای دست

۱۳- فرفره برای چرخیدن به انرژی نیاز دارد این انرژی را از کجا به دست می آورد؟
جواب: از انرژی ماهیچه ای دهان ما که تبدیل به انرژی باد می شود.

۱۴- انرژی باد را می توانیم در چه مواردی استفاده کنیم؟
جواب: به حرکت درآوردن قایق روی آب- به حرکت درآوردن بادبادک به سمت بالا- به حرکت درآوردن آسیاب های بادی

۱۵- چگونه می توانیم به کمک انرژی آب جاری اجسام را جا به جا کنیم؟
جواب: آبی که در رودخانه ها جاری است می تواند سنگ- شاخ و برگ و حتی تنه درختان بزرگ را به حرکت درآورد همچنین می توانیم از این انرژی برای به حرکت در آوردن چرخ ها و تولید برق استفاده کنیم.

۱۶- چرخ در حال حرکت چه شکلی از انرژی را دارد؟
جواب: حرکتی

۱۷- وقتی بنزین در خودرو ها مصرف می شود انرژی گرمایی تولید می کند، این انرژی به چه شکلی از انرژی تبدیل می شود؟
جواب: حرکتی- صوتی- نورانی

۱۸- انرژی مورد نیاز شما برای پخت و پز و گرم کردن خانه از چه چیزی به دست می آید؟
جواب: از انرژی موجود در سوخت های فسیلی مانند: گاز و نفت

۱۹- در چه کارهای دیگری از انرژی گرمایی استفاده می شود؟
جواب: اتو کردن لباس ها- گرم کردن آب- سشوار زدن- خشک شدن لباس ها

۲۰- زمانی که دو دست خود را روی هم حرکت می دهیم چه اتفاقی می افتد؟
جواب: در اثر حرکت و مالش دو دست گرما تولید می شود. در نتیجه انرژی حرکتی به انرژی گرمایی تبدیل می شود.

۲۱- اگر مقداری ماسه را در ظرف در بسته بریزیم و مدتی آن را تکان دهیم دانه های ماسه گرم تر می شوند چرا؟
جواب: در اثر حرکت دانه های ماسه به هم برخورد می کنند و گرما ایجاد می شود.

۲۲- از انرژی نورانی چه استفاده هایی می شود؟
جواب: رشد گیاهان و جانوران- لامپ- شب خواب- نور پردازی مجالس- تلویزیون- فتوسنتز در گیاهان

۲۳- وقتی هواپیما در ارتفاع پایین حرکت می کند صدای آن شیشه پنجره ها را می لرزاند آیا می دانید چرا؟
جواب: انرژی صوتی حاصل از موتور هواپیما به انرژی حرکتی تبدیل می شود.

۲۴- ما چه کارهایی می توانیم بکنیم تا مابع انرژی برای نسل های آینده هم باقی بماند؟
جواب: در زمستان به جای زیاد کردن شعله بخاری لباس گرم بپوشیم- به جای خودرو شخصی از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنیم- از انرژی های تجدید پذیر مانند: انرژی آب استفاده کنیم.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۳ علوم چهارم با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۴ علوم چهارم با جواب و برای بخش قبلی از سوالات درس دوم علوم چهارم استفاده نمایید.