سوالات درس ۶ علوم چهارم با جواب

سوالات درس ۶ علوم چهارم با جواب

سوال و جواب درس سنگ ها چهارم ابتدایی

سوالات درس ۶ علوم چهارم با جواب

سوال و جواب درس سنگ ها چهارم ابتدایی

سوالات علوم چهارم / درس ۶ (سنگ ها)

۱- سنگ ها از چه نظرتفاوت دارند؟
جواب: از نظر شکل ، نوع ، جنس ، رنگ ، زبری ، صافی ، سختی و اندازه و… متفاوت هستند.

۲- سنگ ها به چند دسته ی تقسیم می شوند؟ نام ببرید.
جواب: به سه دسته ؛ ( سنگ های رُسوبی ، سنگ های آذرین ، سنگ های دگرگونی )

۳- سنگ ها ی داخل رودها ؛ در مسیر حرکتی خود چه تغییراتی پیدا می کنند؟
جواب: سنگ ها هنگام حرکت در داخل رودها به هم برخورد کرده ، می شکنند و لبه های تیز آن ها صاف و اندازه‌ی آنهاهم کوچک تر می شود و ذرّه های ریز سنگ ها به همراه آب به بخش های پایین تر می روند.

۴- سنگ های رسوبی چگونه تشکیل می شوند؟
جواب: رودها هنگام حرکت سنگ های ریزودُرُشت را به همراه گل و لای به دریا ها می برند که ته نشین شده و لایه لایه روی هم قرار می گیرند و پس از گذشت سال ها ، براثر فشار و سنگینی آب، سخت شده و سنگ های رسوبی را پدید می آورند.

۵- سنگ های رسوبی چه ویژگی هایی دارند؟
جواب: لایه لایه اند و جنس و رنگ هر لایه با لایه ی دیگر متفاوت است.

۶- سنگ های آذرین چگونه تشکیل می شوند؟
جواب: سنگ های درون زمین به دلیل گرمای بسیار زیاد ، به حالت ذوب شده هستند، این مواد مذاب در هر کجا سرد شوند سنگ های آذرین رابه وجود می آورند.

۷- سنگ ها ی دگرگون شده شده چگونه به وجودمی آیند؟
جواب: به سنگ هایی که بر اثر گرما و فشار داخل زمین تغییر یافته و به سنگ های دیگر تبدیل شده اند دگرگون شده می گویند.

۸- از سنگ ها چه استفاده هایی می شود؟ ۴مورد
جواب: در ساختمان سازی ، صنعت ، پزشکی و هنر و…

۹- چه عواملی موجب پایان زودهنگام منابع ارزشمندی مثل سنگ ها می شود؟ ۲مورد
جواب: استفاده زیاد از سنگ ها ، بازیافت نکردن زباله های فلزّی وشیشه ای و…

۱۰- کندن سنگ ها از کوه و زمین چه ضرری دارد؟
جواب: به محلّ زندگی گیاهان و جانوران آسیب می رساند.

۱۱- چند نمونه و مثال از موارد استفاده ی سنگ ها رابیان کنید.
جواب: ساختن مغز مداد ، گچ تخته سیاه ، ساخت در و پنجره و دستگیره فلزّی، نمک غذا و…

۱۲- سهم شما در حفاظت از منابع خدا دادی مثل سنگ ها چیست؟ ۲مورد
جواب: زباله های فلزّی را در طبیعت رها نمی کنم ، مداد خود را بیهوده نمی تراشم و…

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۶ علوم چهارم با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۷ علوم چهارم با جواب و برای بخش قبلی از سوالات درس پنجم علوم چهارم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از جواب درس ششم علوم چهارم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.