سوالات درس ۷ علوم چهارم با جواب

سوالات درس ۷ علوم چهارم با جواب

سوال و جواب درس آهن ربا چهارم ابتدایی

سوالات درس ۷ علوم چهارم با جواب

سوال و جواب درس آهن ربا چهارم ابتدایی

سوالات علوم چهارم / درس ۷ (آهن ربا)

۱- آیا خاصیت آهن ربایی در همه جای آهن ربا یکسان است؟ توضیح دهید.
جواب: خیر، خاصیت آهن ربایی دروسط آهن ربا به دلیل آزادی عمل کمِ ذرّات آهن ربا ، کم تراست ولی در قطب ها به دلیل آزادی عمل زیاد ذرّات آهن ربا ، خاصیت آهن ربایی بیشتر است.

۲- آیا آهن ربا ها قدرت یکسانی دارند؟ چرا؟
جواب: خیر، زیرا قدرت آهن ربا ها به جنس و نوع مادّه ی تشکیل دهنده ی آن ، بزرگی و کوچکی و…بستگی دارد.

۳- قدرت آهن ربای الکتریکی به چه چیزهایی بستگی دارد؟
جواب: به شدت جریان الکتریسیته و دور سیم پیچ آن.

۴- به کجای آهن ربا قطب آهن ربا گفته می شود؟
جواب: به دو سرِآهن ربا که خاصیت آهن ربایی وقدرتِ جذبِ بیشتری دارند قطبِ آهن ربا گفته می شود.

۵- آیا آهن ربا به همه ی فلزّات می چسبد؟ توضیح دهید
جواب: خیر، آهن ربا به چیزهای آهنی و یا دارای آهن و به برخی از فلزّات دیگر مانند کبالت ، نیکل و انواع فولاد و…می چسبد ولی به غیر فلزها و بسیاری ازفلزّات دیگر مثل طلا و مس و نقره و سُرب و…. نمی چسبد.

۶- قطب های آهن ربا چه تاثیری بریکدیگردارند؟
جواب: قطب های هم نام یکدیگر را دَفع می کنند و قطب های غیر هم نام یکدیگر را جَذب می کنند.

۷- چگونه می توان خاصیت آهن ربایی درمیخ ایجادکرد؟
جواب: یکی از قطب های آهن ربا را بر روی یک سر میخ ۱۰سانتی معمولی قرارمی دهیم وآهن ربا را تا سردیگرمیخ می کشیم آن را برداشته و دوباره تکرار می کنیم اگر این عمل را تا۵۰ بار تکرار کنیم میخ ۱۰ سانتی معمولی خاصیت آهن ربایی پیدایی می کند البتّه پس از مدتی این خاصیت از بین خواهد رفت.

۸- قطب های آهن ربا راچگونه نام گذاری می کنند؟
جواب: اگر تشت پرآبی را بر روی سطح صافی بگذاریم و سپس یک یولونیت روی آب قرارداده و آهن ربایی را روی آن قراردهیم ؛ قطبی از آهن ربا را که به طرف قطب شمال جغرافیایی زمین قرار می گیرد قطب شمال آهن ربا می نامند وبا علامت N(اِن) نشان می دهند و قطبی از آهن ربا را که به طرف قطب جنوب جغرافیایی زمین قرار می گیرد قطب جنوب آهن ربا می نامند و با علامت S( اِس( نشان می دهند.
نکته : قطب شمال وجنوب آهن ربایی زمین برعکس قطب های جغرافیایی آن قراردارند.

۹- ازقطب نما چه استفاده هایی می شود؟
جواب: برای پیداکردن جهت های جغرافیایی درمیدان های نبرد ومسافرت و…

۱۰- از آهن ربا ی الکتریکی چه استفاده هایی می شود؟
جواب: برای جا به جایی اجسام سنگین در کارخانه ها ، برای جداسازی مواد مغناطیسی از دیگر مواد و…

۱۱- مراکز بازیافت چگونه می توانند وسیله های آهنی را سریع ترازبقیّه مواد جدا کنند؟
جواب: به وسیله ی آهن ربای الکتریکی

۱۲- استفاده از کالا های بسته بندی شده ی فلزّی چه فایده ها وضرر هایی دارد؟ (دومورد)
جواب: مدّت زمان ماندگاری کالاهای بسته بندی شده زیاد بوده و در برابر حمل و نقل آسیب پذیری کم تری دارند ولی از طرف دیگر استفاده از آن ها موجب می شود معادن مربوط به آن ها زودتر پایان یابند و تولید زباله بیشتر شود و…

۱۳- بازیافت زباله چه فایده هایی دارد؟
جواب: منابع و معادنی که برای تولید آن ها به کار می رود دیرتر تمام می شود ، محیط زندگی ما کم تر آلوده می شود و…

۱۴- سهم شما در بازیافت زباله چیست؟
جواب: زباله های خشک را از تر جدا کرده و در محل مخصوص آن ها می گذارم، زباله های فلزّی و شیشه ای و کاغذی را در سطل مخصوص آن قرار می دهم و…

۱۵- قدرت آهن ربا ی الکتریکی به چه چیزهایی بستگی دارد؟
جواب: به شدت جریان الکتریسیته و دور سیم پیچ آن

۱۶- کاربرد های آهن ربا را نام ببرید .
جواب: صنایع حمل و نقل _ موتور های الکتریکی _جهت یابی _ مراکز بازیافت و برای چسباندن حروف و اعداد بر تخته

۱۷- آهن ربا به چه شکل هوایی ساخته می شود؟
جواب: استوانه ،حلقه ای ،تیغه ای و نعلی شکل

۱۸- آهن ربا ها را از چه فلزاتی می سازند؟
جواب: اهن، فولاد، نیکل و کوبالت

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۷ علوم چهارم با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۸ علوم چهارم با جواب و برای بخش قبلی از سوالات درس ششم علوم چهارم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از جواب درس هفتم علوم چهارم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.