سوالات درس ۸ علوم چهارم با جواب

سوالات درس ۸ علوم چهارم با جواب

سوال و جواب درس آسمان در شب چهارم ابتدایی

سوالات درس ۸ علوم چهارم با جواب

سوال و جواب درس آسمان در شب چهارم ابتدایی

سوالات علوم چهارم / درس ۸( آسمان در شب)
۱- منظومه‌ی شمسی چیست؟
جواب: به خورشید و تمام سیاره ها و چیز های دیگری که به دور آن می چرخند منظومه‌ی شمسی می گویند.

۲-  هشت مورد از سیارات شناخته شده‌ی منظومه‌ی شمسی را به ترتیب نزدیکی به خورشید نام ببرید.
جواب: عطارد ، زهره ، زمین ، مریخ ، مشتری ، زحل ، اورانوس ، نپتون

۳-  سردی و گرمی سیارات در منظومه‌ی شمسی به چه عاملی بستگی دارد؟ 
جواب: هرچه سیاره ای به خورشید نزدیک باشد گرم تر و هرچه دور تر باشد سردتر است.

۴-  فرق ستاره با سیاره چیست؟ 
جواب: ستاره از خود نور دارد ولی سیاره از خود نور ندارد.

۵-  چرا ستاره ها را هنگام روز در آسمان نمی بینیم؟ 
جواب: به دلیل نور زیاد خورشید در روز.

۶-  چرا سیاره ها و خورشید در منظومه‌ی شمسی به هم برخورد نمی کنند؟
جواب: به دلیل داشتن مدار مخصوص به خود و فاصله و نظم حرکتی و جاذبه‌ی مشخص بین آن ها.

۷-  چرا نور برخی ستاره ها بیشتر است؟ 
جواب: برای این که‌یا به ما نزدیک ترند یا جوان تر هستند.

۸-  آیا فاصله‌ی همه‌ی ستاره ها با زمین به‌یک اندازه است؟
جواب: خیر

۹-  نزدیک ترین ستاره به زمین کدام است؟ 
جواب: خورشید

۱۰-  کهکشان چیست؟ 
جواب: تمام ستاره ها و سیاره ها و منظومه ها به همراه گرد و غبار و گازهای موجود میان آن ها ، به دلیل وجود نیروی جاذبه دربین خودشان ؛ در مجموعه‌ی بسیار بزرگ تری به نام کهکشان قرار دارند.

۱۱-  کهکشانی که منظومه‌ی شمسی(خورشید و زمین و…) در آن قرار دارد چه نام دارد؟
جواب: کهکشان راه شیری

۱۲-  ستاره و سیاره چیست؟
جواب: به اجرام آسمانی که از خود نور دارند ستاره و به اجرام آسمانی که از خود نور ندارند سیاره می گویند.

۱۳-  جنس سیاره ای زحل و اورانوس و نپتون از چیست؟
جواب: از گاز

۱۴-  زیباترین سیاره منظومه شمسی چه نام دارد؟ 
جواب: زحل

۱۵-  مریخ یا بهرام به چه رنگی در آسمان دید می شود؟ چرا؟ 
جواب: قرمز، به دلیل وجود آهن زنگ زده فراوان در سطح آن.

۱۶- کدام سیاره را صبح و عصر در نزدیکی خورشید می توان دید؟
جواب: سیاره زهره را.

۱۷- نزدیک ترین سیاره به خورشید در منظومه‌ی شمسی چه نام دارد؟
جواب: عطارد

۱۸- دورترین سیاره در بین سیاره های خوانده شده‌ی منظومه‌ی شمسی در کتاب علوم چهارم چه نام دارد؟
جواب: نپتون

۱۹- مدار در منظومه‌ی شمسی به چه چیزی گفته می شود؟
جواب: به مسیر حرکت سیاره ها و دیگر چیزها به دور خورشید در منظومه‌ی شمسی مدار گفته می شود.

۲۰- چرا زمین مکان مناسبی برای زندگی گیاهان و جانوران است؟
جواب: زیرا زمین دارای آب و هوا و خاک مناسب برای زندگی گیاهان و جانوران است و زیاد گرم و سرد نیست.

۲۱- زمین در آسمان به چه شکلی دیده می شود؟
جواب: به شکل کره‌ی آبی و سفید زیبا

۲۲- یک سال زمینی چگونه به وجود می آید و تقریباً چند روز است؟
جواب: از یک بار گردش کامل زمین به دور خورشید ؛ یک سال زمینی به وجود می آید که تقریباً ۳۶۵روز است.

۲۳- یک شبانه روز چگونه به وجود می آید و تقریباً چند ساعت است؟
جواب: از یک بار گردش کامل زمین به دور خود ؛ یک شبانه روز به وجود می آید که تقریباً ۲۴ ساعت است.

۲۴- تقویم کشو ما بر چه اساسی تنظیم شده است؟
جواب: بر اساس گردش زمین به دور خورشید.

۲۵- چرا سال برخی از سیاره ها در منظومه‌ی شمسی طولانی و برخی کوتاه است؟
جواب: هرچه سیاره ای به خورشید نزدیک تر باشد مدار گردش آن به دور خورشید کوتاه تر بوده و در نتیجه سالش هم کوتاه است و هرچه سیاره ای از خورشید دورتر باشد مدارش گردش آن به دور خورشید طولانی تر بوده و سالش هم طولانی تراست.

۲۶- آیا ماه به دور خود و زمین و با آن به دور خورشید می چرخد؟
جواب: بلی

۲۷- آیا ماه از خود نور ارد؟ توضیح دهید.
جواب: خیر ، ماه نورِ خورشید را بر می گرداند.

۲۸- یک بار گردش ماه به دور زمین تقریباً چند روز یا هفته طول می کشد؟
جواب: تقریباً بیست و هشت روز یا چهار هفته

۲۹- نزدیک ترین جرم فضایی به زمین چه نام دارد؟ 
جواب: ماه

۳۰- مهتاب چیست؟  
جواب: به نورماه مهتاب می گویند.

۳۱- ماه قمری چگونه به وجود می آید؟
جواب: از یک بار گردش کامل ماه به دور زمین که حدود چهار هفته یا ۲۸ روز طول می کشد ماه قمری پدید می آید.

۳۲- دو مورد از خصوصیات ماه را بیان کنید.
جواب: در کره‌ی ماه آب و هوا وجود ندارد. سطح آن نا هموار و دارای تعداد زیادی گودال کوچک و بزرگ است.

۳۳- آیا ماه همیشه در آسمان با چشم، به‌ یک شکل دیده می شود؟
جواب: خیر

۳۴- ما چه قسمتی از ماه را در آسمان روشن و نورانی می بینیم؟
جواب: ما قسمت هایی از ماه که نور خورشید بر آن می تابد در آسمان روشن می بینیم.

۳۵- اولین رصدخانه‌ی ایران چند سال پیش و در کدام شهر ساخته شد؟
جواب: هزار سال پیش در شهر رِی .

۳۶- در رصدخانه ها ستاره شناسان چه کار می کنند؟
جواب: در رصدخانه ها ستاره شناسان با ابزارهای مختلف ستاره ها و سیاره ها را مطالعه می کنند.

۳۷- اولین سفر فضایی انسان به کجا بوده است؟
جواب: به کره‌ی ماه .

۳۸- سهم شما در مراقبت از سیاره‌ی زمین چیست؟ (دومورد)
جواب: برای خرید از کیسه های پارچه ای استفاده می کنیم. زباله ها را دررود و محل زندگی گیاهان و جانوران نمی ریزیم.

۳۹- اگر خاک و آب و هوا ی زمین آلوده شوند چه سرنوشتی در انتظار همه‌ی جانداران است؟
جواب: همه‌ی ما دیر یا زود می میریم.

۴۰- حرکت وضعی زمین و حرکت انتقالی آن را تعریف کنید.
جواب: گردش زمین به دور خودش را حرکت وضعی و گردش زمین به دور خورشید را حرکت انتقالی می گویند.

۴۱- کوچک ترین سیاره منظومه‌ی شمسی چه نام دارد؟
جواب: عطارد یا تیر

۴۲- بزرگ ترین سیاره منظومه‌ی شمسی چه نام دارد؟
جواب: مشتری یا برجیس

۴۳- کدام سیاره به زمین شبیه است؟
جواب: زهره یا ناهید

۴۴- آیا خورشید به دور خودش می چرخد؟
جواب: بلی هم به دور خودش می چرخد و هم به همراه منظومه شمسی در کهکشان راه شیری می چرخد.

۴۵- آیا کهکشان های دیگر هم می چرخند؟
جواب: بلی

۴۶- چرا سیاره زهره در آسمان پر نوردیده می شود؟
جواب: به دلیل گرمای ناشی از نزدیکی به خورشید ؛ تمام آب های سطح زهره بخار شده و آسمان آن پر از ابر های غلیظ است و وقتی نور خورشید به آن ها برخورد می کند بازتاب می کند

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، سوالات درس ۸ علوم چهارم با جواب را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از سوالات درس ۹ علوم چهارم با جواب و برای بخش قبلی از سوالات درس هفتم علوم چهارم استفاده نمایید.