نمونه سوال فصل ۱ ریاضی پنجم با جواب

نمونه سوال فصل ۱ ریاضی پنجم با جواب

کاربرگ فصل اول ریاضی پنجم به همراه پاسخ

نمونه سوال فصل ۱ ریاضی پنجم با جواب

کاربرگ فصل اول ریاضی پنجم به همراه پاسخ

نمونه سوال ریاضی پنجم / در این بخش نمونه سوالات فصل اول ریاضی پنجم را قرار داده ایم امیدوارم. کاربرگه ریاضی پنجم فصل یک با جواب میباشد.

کاربرگ فصل ۱ (عدد نویسی و الگوها)
0.7MB
کاربرگ درس ۱ (یادآوری عدد نویسی)
0.7MB
کاربرگ درس ۲ (معرفی میلیارد)
0.6MB
کاربرگ درس ۳ (جمع و تفریق عددهای مرکب)
0.8MB
کاربرگ درس ۴ (الگوها)
0.6MB
نمونه سوال فصل اول با جواب(فایل ۱)
1.2MB
نمونه سوال فصل اول با جواب(فایل ۲)
0.5MB
نمونه سوال فصل اول با جواب(فایل ۳)
0.4MB
نمونه سوال فصل اول با جواب(فایل ۴)
0.4MB
نمونه سوال فصل اول با جواب(فایل ۵)
0.9MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.