نمونه سوال فصل ۲ ریاضی پنجم با جواب

نمونه سوال فصل ۲ ریاضی پنجم با جواب

کاربرگ فصل دوم ریاضی پنجم به همراه پاسخ

نمونه سوال فصل ۲ ریاضی پنجم با جواب

کاربرگ فصل دوم ریاضی پنجم به همراه پاسخ

نمونه سوال ریاضی پنجم / در این بخش نمونه سوالات فصل دوم ریاضی پنجم را قرار داده ایم امیدوارم. کاربرگه ریاضی پنجم فصل دوم با جواب میباشد.

کاربرگ فصل ۲ (کسر)
0.8MB
کاربرگ درس ۱ (کسرهای بزرگ‌تر از واحد)
0.7MB
کاربرگ درس ۲ (جمع و تفریق مخلوط)
0.7MB
کاربرگ درس ۳ (ضرب کسرها)
0.7MB
کاربرگ درس ۴ (تقسیم کسرها)
0.6MB
نمونه سوال فصل ۲ با جواب (فایل ۱)
1.3MB
نمونه سوال فصل ۲ با جواب (فایل ۲)
1MB
نمونه سوال فصل ۲ با جواب (فایل ۳)
1MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.