نمونه سوال فصل ۳ ریاضی پنجم با جواب

نمونه سوال فصل ۳ ریاضی پنجم با جواب

کاربرگ فصل سوم ریاضی پنجم به همراه پاسخ

نمونه سوال فصل ۳ ریاضی پنجم با جواب

کاربرگ فصل سوم ریاضی پنجم به همراه پاسخ

نمونه سوال ریاضی پنجم / در این بخش نمونه سوالات فصل سوم ریاضی پنجم را قرار داده ایم امیدوارم. کاربرگه ریاضی پنجم فصل سوم با جواب میباشد.

کاربرگ فصل ۳ (نسبت، تناسب و درصد)
0.7MB
کاربرگ درس ۱ (نسبت)
0.6MB
کاربرگ درس ۲ (نسبت‌های مساوی)
0.6MB
کاربرگ درس ۳ (تناسب)
0.6MB
کاربرگ درس ۴ (درصد)
0.6MB
نمونه سوال فصل ۳ با جواب (فایل ۱)
0.8MB
نمونه سوال فصل ۳ با جواب (فایل ۲)
1.2MB
نمونه سوال فصل ۳ با جواب (فایل ۳)
0.4MB
نمونه سوال فصل ۳ با جواب (فایل ۴)
0.5MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.