نمونه سوال فصل ۴ ریاضی پنجم با جواب

نمونه سوال فصل ۴ ریاضی پنجم با جواب

کاربرگ فصل چهارم ریاضی پنجم به همراه پاسخ

نمونه سوال فصل ۴ ریاضی پنجم با جواب

کاربرگ فصل چهارم ریاضی پنجم به همراه پاسخ

نمونه سوال ریاضی پنجم / در این بخش نمونه سوالات فصل چهارم ریاضی پنجم را قرار داده ایم امیدوارم. کاربرگه ریاضی پنجم فصل چهارم با جواب میباشد.

کاربرگ فصل ۴ (تقارن و چند ضلعی‌ها)
0.8MB
کاربرگ درس ۱ (تقارن محوری)
0.6MB
کاربرگ درس ۲ (تقارن مرکزی)
0.5MB
کاربرگ درس ۳ (زاویه و نیمساز)
0.8MB
کاربرگ درس ۴ (چند ضلعی‌ها)
0.8MB
نمونه سوال فصل ۴ با جواب
0.7MB
نمونه سوال فصل ۴ با جواب
0.8MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.