نمونه سوال فصل ۵ ریاضی پنجم با جواب

نمونه سوال فصل ۵ ریاضی پنجم با جواب

کاربرگ فصل پنجم ریاضی پنجم به همراه پاسخ

نمونه سوال فصل ۵ ریاضی پنجم با جواب

کاربرگ فصل پنجم ریاضی پنجم به همراه پاسخ

نمونه سوال ریاضی پنجم / در این بخش نمونه سوالات فصل پنجم ریاضی پنجم را قرار داده ایم امیدوارم. کاربرگه ریاضی پنجم فصل پنجم با جواب میباشد.

کاربرگ فصل ۵ (عددهای اعشاری)
0.9MB
کاربرگ درس ۱ (عددهای اعشاری)
0.7MB
کاربرگ درس ۲و۳ (جمع و تفریق عددهای اعشاری)
0.7MB
کاربرگ درس ۴ (ضرب عددهای اعشاری)
0.6MB
نمونه سوال فصل ۵ با جواب(فایل ۱)
0.7MB
نمونه سوال فصل ۵ با جواب(فایل ۲)
1.5MB
نمونه سوال فصل ۵ با جواب(فایل ۳)
1.3MB
نمونه سوال فصل ۵ با جواب(فایل ۴)
0.6MB
نمونه سوال فصل ۵ با جواب(فایل ۵)
0.5MB
نمونه سوال فصل ۵ با جواب(فایل ۶)
1.2MB
نمونه سوال فصل ۵ با جواب(فایل ۷)
1.1MB
نمونه سوال فصل ۵ با جواب(فایل ۸)
0.4MB
نمونه سوال فصل ۵ با جواب(فایل ۹)
1.2MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.