نمونه سوال فصل ۶ ریاضی پنجم با جواب

نمونه سوال فصل ۶ ریاضی پنجم با جواب

کاربرگ فصل ششم ریاضی پنجم به همراه پاسخ

نمونه سوال فصل ۶ ریاضی پنجم با جواب

کاربرگ فصل ششم ریاضی پنجم به همراه پاسخ

نمونه سوال ریاضی پنجم / در این بخش نمونه سوالات فصل ششم ریاضی پنجم را قرار داده ایم امیدوارم. کاربرگه ریاضی پنجم فصل ششم با جواب میباشد.

کاربرگ فصل ۶ (اندازه گیری)
0.8MB
کاربرگ درس ۱ (مساحت لوزی - ذوزنقه)
0.8MB
کاربرگ درس ۲ (محیط دایره)
0.6MB
کاربرگ درس ۳ (حجم)
0.6MB
کاربرگ درس ۴ (گنجایش)
0.6MB
نمونه سوال فصل ۶ با جواب(فایل ۱)
0.4MB
نمونه سوال فصل ۶ با جواب(فایل ۲)
0.9MB
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.