معنی شعر ای ایران فارسی پنجم✅ صفحه ۵۲

معنی شعر ای ایران فارسی پنجم✅ صفحه ۵۲

معنی بخوان و حفظ کن ای ایران فارسی پنجم

معنی شعر ای ایران فارسی پنجم✅ صفحه ۵۲

معنی بخوان و حفظ کن ای ایران فارسی پنجم

معنی فارسی پنجم /

صفحه ۵۲ فارسی پنجم 👇 همیار hamyar.in

۱- ای ایران، ای مرز پر گُهر *** ای خاکت سرچشمه ی هنر
معنی: ای ایران، ای مرز گران قیمت، با ارزش و پرگُهر. ای کشوری که خاکت سرچشمه و منشأ هنر و فضیلت است.

۲- دور از تو اندیشه ی *** بدان پاینده مانی و جاودان
معنی: اندیشه و فکر بدان و دشمنان از تو دور باد و همیشه پایدار و جاودان بمانی.

۳- ای دشمن، ار تو سنگ خاره ای، من آهنم *** جان من فدای خاکِ پاک میهنم
معنی: ای دشمن، اگر تو مثل سنگ خاره، محکم و سخت هستی، من هم مثل آهن، محکم هستم. جان من فدای خاک پاک و با ارزش میهنم باد.

۴- مهر تو چون، شد پیشه ام *** دور از تو نیست، اندیشهام
معنی: وقتی که مهر و محبّت به تو، کار و شغل من شد، و فکر و اندیشه ی من از تو دور و جدا نیست. (من همیشه به تو فکر میکنم.)

۵- در راه تو، کی ارزشی دارد این جانِ ما؟ *** پاینده باد، خاک ایران ما
معنی: ای ایران، این جان ما در راه تو و برای تو ارزشی ندارد، امیدوارم این خاک ایران ما همیشه پاینده و استوار و جاودان باشد. (بماند.)

صفحه ۵۳ فارسی پنجم 👇 همیار hamyar.in

۶- سنگِ کوهت درّ و گوهر است *** خاکِ دشتت بهتر از زر است
معنی: سنگ کوه های تو مانند مروارید و گوهر، با ارزش است و خاک دشت هایت از طلا بهتر و با ارزشتر است.

۷- مهرت از دل، کی برون کنم؟ *** برگو، بی مهر تو چون کنم؟
معنی: هیچگاه نمیتوانم مهر و محبّت تو را از دل بیرون کنم. بگو، بدون مهر و محبّت تو چگونه روزگار بگذرانم؟

۸- تا گردش جهان و دور آسمان بپاست *** نور ایزدی همیشه رهنمای ماست
معنی: تا زمانی که دنیا وجود دارد و گردش زمانه پایدار است (تا ابد) نور و الطاف خدایی همیشه راهنما و هدایت کننده ی ماست.

۹- ایران، ای خرّم بهشت من *** روشن تر از تو سرنوشت من
معنی: ای ایران، ای بهشت سرسبز و خرّم من، سرنوشت و تقدیر من از تو روشنتر و آشکارتر است.

۱۰- گر آتش بارد به پیکرم *** جز مهرت در دل نَپرورم
معنی: اگر در سخت ترین شرایط باشم و آتش مثل باران بر بدنم ببارد به جز مهر و محبّت تو هیچ چیزی در دلم پرورش نمیدهم.

۱۱- از آب و خاک و مِهر تو سرشته شد دلم *** مهرت ار برون رود چه میشود دلم
معنی: وجود من (دلم) با آب و خاک و مهر و محبّت تو آمیخته شد. اگر مهر و محبّت تو از وجودم بیرون برود دلم چه می شود؟ (اگر مهر و محبت و عشق تو از درونم بیرون رود، از بین خواهم رفت.)

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، معنی شعر ای ایران فارسی پنجم✅ صفحه ۵۲ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از معنی کلمات درس هشتم فارسی پنجم و برای بخش قبلی از معنی سرود ملی ایران استفاده نمایید. همچنین میتوانید از صفحه ۵۰ فارسی پنجم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.