معنی شعر باران فارسی ششم ✅ صفحه ۷۲

معنی شعر باران فارسی ششم صفحه ۷۲

شعر باران فارسی ششم صفحه ۷۲

معنی شعر باران فارسی ششم صفحه ۷۲

شعر باران فارسی ششم صفحه ۷۲

معنی فارسی ششم ابتدایی / شعر باران صفحه ۷۲

معنی شعر باران فارسی ششم

۱- خوشا آنان که الله یارشان بی ◈※◈ به حمد و قُلْ هُوَالله کارشان بی
معنی: خوش به حال کسانی که خداوند یاور آنهاست و همیشه در حال خواندن قرآن هستند
معنی کلمات:
خوشا: خوش به حال
آرایه ادبی:
مراعات نظیر: الله ،حمد، قل هوالله
تلمیح: کلمات حمد و قل هوالله اشاره به آیه های قرآن دارد

۲- خوشا آنان که دائم در نمازند ◈※◈ بهشت جاودان بازارشان بی
معنی: خوش به حال کسانی که همیشه درحال نماز خواندن هستند و بهشت جای زندگی شان است

۳- خداوندا به فریاد دلم رس ◈※◈ کسِ بی‌کس تویی، من مانده بی‌کس
معنی: خدایا به من کمک کن زیرا یاور بی پناهان هستی ؛ من تنها مانده ام، کمکم کن
معنی کلمات:
رس: یعنی برس
آرایه ادبی:
کنایه: به فریاد رسیدن کنایه از کمک کردن
واژه آرایی: تکرار واژه کس

۴- همه گویند طاهر کس نداره ◈※◈ خدا یار منه چه حاجت کس
معنی: همه می‌گویند که (بابا طاهر) بی کس مانده است ولی من خداوند را یار خودم دارم به همین دلیل نیازی به کس دیگری ندارم.
معنی کلمات:
حاجت: نیاز ، احتیاج ، ضرورت

۵- ای نام تو روییده به گلدان لبم ◈※◈ در مرحمتِ تو غوطه‌ور، روز و شبم
معنی: ای کسی که نام تو مانند گلی که در گلدان است مدام بر روی لبم است و در دریای لطف تو روز و شب شناورم.
معنی کلمات:
مرحمت: مهربانی کردن
غوطه ور: شناور
آرایه ادبی:
تضاد: روز وشب
تشبیه: گلدان لب ( لب به گلدان تشبیه شده )

۶- در خاکِ طلب، بذر دعا کاشته‌ام ◈※◈ بارانِ اجابت تو را می‌طلبم
معنی: دعاهای خود را مانند دانه‌ای که برای رشد در خاک می‌کارند برای برآورده شدن به درگاه تو آورده‌ام و برآورده شدنش را از باران رحمت تو می‌طلبم.
معنی کلمات:
اجابت: قبول و پذیرفتن
آرایه ادبی:
مراعات نظیر: خاک ،بذر، کاشتن ، باران
تشبیه: بذر دعا ( دعا را به بذر تشبیه کرده)، باران اجابت ، خاک طلب

۷- اگر آن سبز قامت، رو نماید ◈※◈ در باغِ خدا را می‌گشاید
معنی: اگر امام زمان (عج) ظهور کند، در بهشت الهی را برای ما باز خواهد کرد
معنی کلمات:
سبز قامت: امام زمان
باغ خدا: بهشت

۸- تنم را فرش کردم تا بتازد ◈※◈ دلم را نذر کردم تا بیاید
معنی: خودم را آماده کرده ام تا امام زودتر ظهور کند برای این کار سعی کردم دلم را پاک کنم.
معنی کلمات:
بتازد: به سرعت برود
آرایه ادبی:
کنایه: تنم را فرش کردم (کنایه از آماده‌ی فدا شدن)

معنی کلمات بخوان و حفظ کن باران فارسی ششم

بی: بود ، در اینجا به معنی هست طلب: در اینجا خواست ، خواستن
خوشا: خوش به حال اجابت: قبول و پذیرفتن
رس: برس بذر: دانه
حاجت: نیاز ، احتیاج ، ضرورت بتازد: به سرعت برود
بی کس: تنها می‌طلبم: می خواهم
مرحمت: لطف ، محبت می گشاید: باز می کند
غوطه ور: شناور

 

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، معنی شعر باران فارسی ششم ✅ صفحه ۷۲ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از معنی کلمات درس دهم فارسی ششم و برای بخش قبلی از هم خانواده و متضاد درس ۹ فارسی ششم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.