معنی شعر نیایش فارسی پنجم✅ صفحه ۱۴۰

معنی شعر نیایش فارسی پنجم✅ صفحه ۱۴۰

شعر نیایش فارسی پنجم

معنی شعر نیایش فارسی پنجم✅ صفحه ۱۴۰

شعر نیایش فارسی پنجم

معنی فارسی پنجم / این درختانند همچون خاکیان *** دست ها برکرده اند از خاکدان
معنی: این درختان مانند انسان ها دست های نیاز خود را از این جهان بالا آورده اند.

با زبان سبز و با دست دراز *** از ضمیر خاک، میگویند راز
معنی: با زبان گویا و با دستی بالا آمده به سوی خدا از درون خاک، با خداوند راز و نیاز میکنند.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، معنی شعر نیایش فارسی پنجم✅ صفحه ۱۴۰ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از معنی کلمات شعر ستایش فارسی پنجم و برای بخش قبلی از معنی شعر کار و تلاش استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.