معنی شعر نیایش فارسی پنجم✅ صفحه ۱۴۰

معنی شعر نیایش فارسی پنجم✅ صفحه ۱۴۰

شعر نیایش فارسی پنجم

معنی شعر نیایش فارسی پنجم✅ صفحه ۱۴۰

شعر نیایش فارسی پنجم

معنی فارسی پنجم /

معنی شعر این درختانند:
این درختانند همچون خاکیان *** دست ها برکرده اند از خاکدان
معنی: این درختان مانند انسان ها دست های نیاز خود را از این جهان بالا آورده اند.
آرایه ادبی:
درختان مانند خاکیان هستند
درختان دست ها را بَر کرده اند: تشخیص
خاکیان و خاندان: قافیه (ردیف ندارد)
نکته دستوری:
بیت از ۲ جمله، تشکیل شده است

با زبان سبز و با دست دراز *** از ضمیر خاک، میگویند راز
معنی: با زبان گویا و با دستی بالا آمده به سوی خدا از درون خاک، با خداوند راز و نیاز میکنند.
نکته دستوری:
بیت از ۱ جمله تشکیل شده است
زبان سبز و دست دراز: دو ترکیب وصفی هستند
برگرفته از کتاب: فیه ما فیه، جلال الدّین محمّد مولوی


معنی یا رب لطف و رحمت:
🔹 یا رب، لطف و رحمت خود را از ما باز مگیر.
معنی: خداوندا، ما را مورد لطف و مهربانی خودت، قرار بده.

🔹 و دل های ما را به پرتوِ معرفتِ خود، روشن دار.
معنی: وجود (درون) همه ی ما را با نور شناخت خودت، روشن بکن. (ما را به راهِ درست هدایت گردان.)

🔹 پروردگارا، ما را بدان نوری بپروَر که بندگان نیک خود را پروَردی.
معنی: ای خدا، ما را با همان نوری پرورش بده که بندگان خوب و نیک خودت را پرورش دادی و هدایت کردی.
نکته:
منظور از «نور»، هدایت، محبّت و نشانه های خداوند است

🔹 مَلِکا، غافلان را به لطفِ خود بیدار گردان.
معنی: پروردگارا، با لطف خود، بی خبران را آگاه کن.
نکته دستوری:
ملکا: یک جمله
ملک: منادا
«ا»: ندا
در اصل، خداوند به «مَلِک» تشبیه شده است

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، معنی شعر نیایش فارسی پنجم✅ صفحه ۱۴۰ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از معنی کلمات شعر ستایش فارسی پنجم و برای بخش قبلی از معنی شعر کار و تلاش استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.