جواب فعالیت صفحه ۱۰۵ فیزیک دهم

جواب فعالیت صفحه ۱۰۵ فیزیک دهم

فعالیت ۴-۷ صفحه ۱۰۵ فیزیک دهم ریاضی و تجربی

جواب فعالیت صفحه ۱۰۵ فیزیک دهم

فعالیت ۴-۷ صفحه ۱۰۵ فیزیک دهم ریاضی و تجربی

فصل ۴ فیزیک دهم /در بخش زیر جواب ۱۰۵ صفحه کتاب فیزیک دهم برای رشته های ریاضی و تجربی را قرار داده ایم. / فعالیت ۴-۷ صفحه ۱۰۵ فیزیک دهم

فعالیت ۴-۷ صفحه ۱۰۵ فیزیک دهم

تحقیق کنید وجود ناخالصی در مایع چه تأثیری بر نقطه انجماد آن دارد.
پاسخ: وجود ناخالصی باعث می شود که مایع نقطه انجماد مشخصی نداشته باشد و فرایند انجماد در گستره ای از دما رخ دهد.
توضیحات بیشتر جهت مطالعه (پاسخ به روش دیگر):  وجود ناخالصی موجب کاهش نقطه انجماد می شود. اگر مقداری نمک طعام را روی قطعه یخی بپاشیم مولکول های نمک تجزیه شده و مولکول های آب در اطراف یون ها،آنها را هیدراته می کنند و در نتیجه مولکول های بیشتری از یخ به آب می پیوندند و رفته رفته از حجم یخ  کاسته و به آب اضافه می شود بالا بودن انرژی مولکول های آب در این حالت سبب گرفتن گرمای بیشتری از یخ می شود و اصطلاحا نقطه ی انجماد فرو می افتد

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.