جواب صفحه ۱۱۲ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۱۲ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۱۱۲ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۱۲ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۱۱۲ ریاضی ششم / جواب فصل ۶ ریاضی ششم ابتدایی /

جواب فعالیت صفحه ۱۱۲ ریاضی ششم

دانش آموزان کلاس ششم دبستان رسول اکرم (ص) می‌خواهند برای جشن میلاد پیامبر (ص) شربت درست کنند.
چهار گروه پیشنهادهای مختلفی برای درست کردن شربت داده‌اند.

جواب فعالیت صفحه ۱۱۲ ریاضی ششم
الف) با استفاده از پیشنهاد ۳ و ۴ شیرینی شربت یکسان می‌شود، چرا؟ زیرا نسبت شهد و آب در هر دو برابر است.

ب) جدول زیر بر اساس پیشنهاد ۳ نوشته شده است. در هر یک از ستون‌های آن نسبت شهد به آب چقدر است؟ ۱ به ۳
پ) در هر ستون از جدول زیر مقدار کلّ شربت را محاسبه کنید و بنویسید.
آیا مقدار شهد با مقدار کلّ شربت متناسب است؟ بله زیرا نسبت آن‌ها در همه‌ی ستون‌ها  ۱ به ۴ است.جواب فعالیت صفحه ۱۱۲ ریاضی ششم

ت) برای درست کردن ۱۲۰ پیمانه شربت برای همه‌ی بچّه‌های مدرسه، براساس پیشنهاد ۳، چند پیمانه شهد لازم است؟ ۳۰ پیمانه 

ث) می‌خواهیم بدانیم شربت تهیه شده بر اساس کدام پیشنهاد، شیرین‌تر خواهد بود.
کافیست پیشنهاد ۱، ۲ و ۳ را مقایسه کنیم:
دانش آموزان راه حل‌های زیر را ارائه کرده‌اند. هر راه حل را بخوانید و درصورت لزوم کامل کنید: جواب فعالیت صفحه ۱۱۲ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۱۳ ریاضی کلاس ششم👇

ج) آیا نمودار زیر هم می‌تواند برای مقایسه‌ی شیرینی شربت‌ها مورد استفاده قرار گیرد؟ چگونه؟
 بله؛ نمودار بالاتر یعنی شهد بیشتر، پس شیرین تر است.جواب صفحه ۱۱۳ ریاضی کلاس ششم

🔖 برای مشاهده صفحه بعدی روی لینک زیر کلیک کنید.

ریاضی ششم صفحه ۱۱۳
ریاضی ششم صفحه ۱۱۴
ریاضی ششم صفحه ۱۱۵ و ۱۱۶ و ۱۱۷

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.