جواب صفحه ۱۱۳ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۱۳ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۱۱۳ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۱۳ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۱۱۳ ریاضی ششم / جواب فصل ۶ ریاضی ششم ابتدایی /

جواب کار در کلاس صفحه ۱۱۳ ریاضی ششم

۱- یک نقّاش برای درست کردن نوعی رنگ سبز، ۵ واحد رنگ زرد را با ۳ واحد رنگ آبی ترکیب می‌کند.
الف) او ۲/۵ کیلوگرم رنگ زرد را با چند کیلوگرم رنگ آبی مخلوط می‌کند؟ …۱/۵…
ب) اگر مقدار رنگ آبی ۹ کیلوگرم باشد، چند کیلوگرم رنگ سبز ساخته می‌شود؟ …۲۴…جواب کار در کلاس صفحه ۱۱۳ ریاضی ششم

۲- برای تهیه‌ی نوعی حلوا برای حدود ۲۵ نفر، ۲ لیوان آرد‌، ۲ لیوان آب، $$ \frac{۱}{۲} $$ لیوان گلاب و $$ ۱\frac{۱}{۴} $$ لیوان شکر استفاده می‌شود.
الف) نسبت آب به گلاب را به ساده‌ترین شکل بنویسید.
جواب کار در کلاس صفحه ۱۱۳ ریاضی ششم

ب) می‌خواهیم با ۴ لیوان آرد حلوا درست کنیم، به کمک جدول تناسبی که با رنگ کردن برخی از خانه‌های جدول زیر مشخّص کرده‌ایم، مقدار شکر لازم را به دست آورید.
(در جدول $$ ۱\frac{۱}{۴} $$ را به شکل   $$ \frac{۵}{۴} $$ نوشته‌ایم.)

جواب کار در کلاس صفحه ۱۱۳ ریاضی ششم

پ) یک مسئله‌ی دیگر طرح کنید که برای حلّ آن از جدول بالا استفاده شود.
در حلوایی تهیه شده با ۸ لیوان آب، چند لیوان گلاب استفاده شده است؟ ۲

۳- جدول زیر یک جدول تناسب است.
جای خالی را با چه عددی پر کنیم؟ روش خود را توضیح دهید.جواب کار در کلاس صفحه ۱۱۳ ریاضی ششم

جدول زیر یک جدول تناسب است

۴- به کمک ماشین حساب در جدول تناسب زیر، عدد داخل ◻ و سپس عدد داخل ◯ را پیدا کنید. جواب کار در کلاس صفحه ۱۱۳ ریاضی ششم

 

جواب صفحه ۱۱۴ ریاضی کلاس ششم👇

۵- الف) مسیری را که برای کامل کردن جدول طی شده است، با دقّت دنبال کنید. 
عدد ۶ در  ۸/۶ ضرب شده است، پس ۱۵ هم در  ۸/۶ ضرب می‌شود.جواب صفحه ۱۱۴ ریاضی کلاس ششم

ب) با همین روش، جدول زیر را کامل کنید.جواب صفحه ۱۱۴ ریاضی کلاس ششم

جواب صفحه ۱۱۴ ریاضی کلاس ششم

🔖 برای مشاهده صفحه بعدی روی لینک زیر کلیک کنید.

ریاضی ششم صفحه ۱۱۴
ریاضی ششم صفحه ۱۱۵ و ۱۱۶ و ۱۱۷
ریاضی ششم فعالیت صفحه ۱۱۸

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.