جواب پرسش صفحه ۱۱۳ فیزیک دهم

جواب پرسش صفحه ۱۱۳ فیزیک دهم

پرسش ۴-۶ صفحه ۱۱۳ فیزیک دهم ریاضی

جواب پرسش صفحه ۱۱۳ فیزیک دهم

پرسش ۴-۶ صفحه ۱۱۳ فیزیک دهم ریاضی

فصل ۴ فیزیک دهم /در بخش زیر جواب ۱۱۳ صفحه کتاب فیزیک دهم برای رشته های ریاضی و تجربی را قرار داده ایم. / پرسش ۴-۶ صفحه ۱۱۳ فیزیک دهم پرسش ۴-۶ صفحه ۱۱۳ فیزیک دهم

به نظر شما چه ارتباطی بین انتقال گرما به روش همرفت و ضریب انبساط حجمی، برای یک مایع وجود دارد؟
پاسخ: بالا بودن ضریب انبساط حجمی مایعات باعث می شود که اختلاف چگالی بین قسمت های سرد و گرم مایع بیشتر شده و در نتیجه همرفت با سرعت بیشتری انجام شود.

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.