جواب صفحه ۱۱۴ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۱۴ ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ۱۱۴ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۱۴ ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ۱۱۴ ریاضی ششم / جواب فصل ۶ ریاضی ششم ابتدایی /

جواب تمرین صفحه ۱۱۴ ریاضی ششم

۱- برای تهیه‌ی نوعی دارو سه نوع مادّه‌ی الف، ب و ج را به نسبت  ۷, ۵ و ۳ مخلوط میکنند. برای تهیه ۶۰ گرم  از این  دارو چقدر از هر مادّه نیاز داریم؟ جواب تمرین صفحه ۱۱۴ ریاضی ششم


۲- در مستطیل زیر نسبت‌های خواسته شده را بنویسید.جواب تمرین صفحه ۱۱۴ ریاضی ششمجواب تمرین صفحه ۱۱۴ ریاضی ششم


۳- قرار است برای مهمانی شب یلدا برای هر ۵ نفر ۳ عدد انار دانه کنیم. برای ۲۰ نفر چند عدد انار باید دانه کنیم؟

جواب تمرین صفحه ۱۱۴ ریاضی ششم


۴- مشهدی رمضان برای تقویت شالیزارش باید کودهای پتاس، نیتروژن و فسفات را به نسبت ۳، ۲ و ۲ مخلوط کند. اگر در هر هکتار ۳۵ کیلوگرم کود مصرف کند، برای ۴ هکتار چند کیلوگرم از هر نوع کود نیاز دارد؟
جواب تمرین صفحه ۱۱۴ ریاضی ششم


۵- یک دایره به شعاع دلخواه رسم و محیط آن را محاسبه کنید. جواب تمرین صفحه ۱۱۴ ریاضی ششم

 

نسبت محیط به شعاع دایره را به دست آورید و پاسخ خود را با هم کلاسی‌هایتان مقایسه کنید.
برای همه همین مقدار است.

آیا محیط دایره با شعاع آن متناسب است؟ 
بله چون نسبت آن‌ها ثابت است.


۶- کاردستی زیر را با یک نوع سیم ساخته‌ایم. طول ۲۰ گرم از این نوع سیم ۳ متر است. جرم سیم به کار رفته در این کاردستی ۷۰ گرم شده است. طول سیم به کار رفته در آن چقدر است؟جواب تمرین صفحه ۱۱۴ ریاضی ششم


۷- یک مسئله بنویسید که با کمک جدول تناسب زیر حل شود.
نسبت زاویه الف به ب ، ۲۵ به ۲۰ است.
اگر زاویه الف ۳۵ درجه باشد، زاویه ب چند درجه است؟ جواب تمرین صفحه ۱۱۴ ریاضی ششم


۸- می‌دانیم که هر ۱۰۰۰ متر برابر یک کیلومتر است. ۷۵۶ متر چند کیلومتر است؟

جواب تمرین صفحه ۱۱۴ ریاضی ششمهر متر ۱۰ دسی‌متر است.
۵۷ دسی متر چند متر است؟
جواب تمرین صفحه ۱۱۴ ریاضی ششم

هر متر ۱۰۰ سانتی‌متر است. ۱۴۲/۷ سانتی‌متر چند متر است؟   جواب تمرین صفحه ۱۱۴ ریاضی ششم


۹- هر کیلوگرم ۱۰۰۰ گرم و هر تُن ۱۰۰۰ کیلوگرم است. با استفاده از جدول تناسب جاهای خالی را پر کنید.
۳/۲۸ تن = کیلوگرمجواب تمرین صفحه ۱۱۴ ریاضی ششم

تن = ۸۴۷۳۵۰ کیلوگرمجواب تمرین صفحه ۱۱۴ ریاضی ششم

کیلوگرم = ۳۲۰ گرمجواب تمرین صفحه ۱۱۴ ریاضی ششم

۱۰- کدام نسبت با ۳، ۲ و ۵ مساوی نیست؟
جواب تمرین صفحه ۱۱۴ ریاضی ششم

🔖 برای مشاهده صفحه بعدی روی لینک زیر کلیک کنید.

ریاضی ششم صفحه ۱۱۵ و ۱۱۶ و ۱۱۷
ریاضی ششم فعالیت صفحه ۱۱۸
ریاضی ششم فعالیت صفحه ۱۱۹ و ۱۲۰

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.