جواب صفحه ۱۱۴ فیزیک دهم

جواب صفحه ۱۱۴ فیزیک دهم

پرسش ۴-۶ صفحه ۱۱۴ فیزیک دهم ریاضی و تجربی

جواب صفحه ۱۱۴ فیزیک دهم

فصل ۴ فیزیک دهم /در بخش زیر جواب ۱۱۴ صفحه کتاب فیزیک دهم برای رشته های ریاضی و تجربی را قرار داده ایم. /

پرسش ۴-۶ صفحه ۱۱۴ فیزیک دهم (رشته تجربی)

پرسش ۴-۶ صفحه ۱۱۳ فیزیک دهم

به نظر شما چه ارتباطی بین انتقال گرما به روش همرفت و ضریب انبساط حجمی، برای یک مایع وجود دارد؟
پاسخ: بالا بودن ضریب انبساط حجمی مایعات باعث می شود که اختلاف چگالی بین قسمت های سرد و گرم مایع بیشتر شده و در نتیجه همرفت با سرعت بیشتری انجام شود.

 

فعالیت ۴-۱۳ صفحه ۱۱۴ فیزیک دهم

فعالیت ۴-۱۳ صفحه ۱۱۴ فیزیک دهم

چهار بطری شیشه‌ای یکسان، دو رنگ جوهر قرمز و آبی، دو کارت ویزیت مقوایی و آب بسیار سرد و بسیار گرم تهیه کنید. در دو تا از بطری‌ها جوهر آبی و در دو بطری دیگر جوهر قرمز بریزید. سپس بطری‌های آبی را با آب خیلی سرد و بطری‌های قرمز را با آب خیلی گرم پر کنید. اکنون در حالی که دهانه یک بطری قرمز را با کارت ویزیت گرفته‌اید، دهانه آن را دقیقاً روی دهانه یک بطری آبی قرار دهید و سپس کارت را بیرون بکشید. همین آزمایش را به طور معکوس نیز انجام دهید؛ یعنی این بار، یک بطری آبی رنگ که دهانه آن با کارت پوشیده شده است را روی دهانه بطری قرمز رنگ قرار دهید و سپس کارت را بیرون بکشید. مشاهدات خود را توضیح دهید. از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟
پاسخ: در حالتی که آب گرم در بطری بالایی قرار دارد، پس از برداشتن کارت ویزیت شرایط تغییری نمی کند.
اما در حالتی که آب گرم در بطری پایینی قرار دارد، پس از برداشتن کارت ویزیت، آب گرم به دلیل همرفت به سمت بالا حرکت می کند و آب سرد به سمت پایین می آید، در نتیجه آب در دو بطری به شکل مخلوطی از رنگ های قرمز و آبی خواهد بود

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.