جواب صفحه ۱۱۵ و ۱۱۶ و ۱۱۷ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۱۵ و ۱۱۶ و ۱۱۷ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۱۱۵ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۱۵ و ۱۱۶ و ۱۱۷ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۱۱۵ ریاضی ششم / جواب فصل ۶ ریاضی ششم ابتدایی /

جواب فعالیت صفحه ۱۱۵ ریاضی ششم

الف) می‌خواهیم هر یک از عدد‌های کسری زیر را به صورت اعشاری بنویسیم.
مانند نمونه، کسری مساوی با ۱/۴ و با مخرج ۱۰۰ پیدا کنید و سپس آن را به صورت عدد اعشاری بنویسید.جواب فعالیت صفحه ۱۱۵ ریاضی ششم

اگر نتوانیم مخرج کسر را به سادگی، با ضرب کردن در یک عدد، به ۱۰۰ تبدیل کنیم، می‌توانیم از تقسیم استفاده کنیم. مثلاً:

جواب فعالیت صفحه ۱۱۵ ریاضی ششم

ب) هر یک از کسرهای زیر را به صورت اعشاری بنویسید. تا جایی که می‌توانید از محاسبات ذهنی کمک بگیرید. (می‌توانید از ماشین حساب هم استفاده کنید.)

جواب فعالیت صفحه ۱۱۵ ریاضی ششم

پ) عددهای بالا را با هم مقایسه کنید. مقایسه‌ی کسرها ساده‌تر است یا اعداد اعشاری؟ اعداد اعشاری ، زیرا نیازی به مخرج مشترک ندارند
ت) وقتی می‌خواهیم کسری را به صورت درصد بنویسیم، باید کسری مساوی با آن و با مخرج ۱۰۰ پیدا کنیم. مانند نمونه هر کسر را به شکل درصد بنویسید.

جواب فعالیت صفحه ۱۱۵ ریاضی ششم

ث) عددهای بالا را با هم مقایسه کنید. مقایسه‌ی کسرها ساده‌تر است یا درصد‌ها؟ درصد‌ها ، زیرا همه یک واحد مشترک(۱۰۰) دارند .

جواب کار در کلاس صفحه ۱۱۵ ریاضی ششم

۱- با توجّه به شکل، جاهای خالی را با عدد مناسب پر کنید.

جواب کار در کلاس صفحه ۱۱۵ ریاضی ششم


۲- در هر شکل مانند نمونه، نسبت خانه‌های رنگی به کل را به صورت اعشار، کسر و درصد نمایش دهید. جواب کار در کلاس صفحه ۱۱۵ ریاضی ششم


۳- به دلخواه چند تا از خانه‌های نوار زیر را سبز و چند تا را قرمز کنید.
می‌توانید برخی از خانه‌ها را هم سفید باقی بگذارید. سپس جدول زیر را کامل کنید.جواب کار در کلاس صفحه ۱۱۵ ریاضی ششم
جدول‌هایتان را با هم مقایسه کنید. کدام سطر در همه‌ی جدول‌ها یکسان است؟ 
سطر آخر یعنی مجموع

۴- هر کدام از نوار‌ها را به اندازه‌ای که سمت راست آن نوشته شده، رنگ کنید:جواب کار در کلاس صفحه ۱۱۵ ریاضی ششم
در هر نوار، چند درصد رنگ نشده است؟ سمت چپ آن بنویسید.
در تصویر بالا نوشته شده است.

جواب فعالیت صفحه ۱۱۶ ریاضی ششم

بچّه‌ها ۵۰ فرفره برای فروش در بازارچه‌ی نیکوکاری مدرسه درست کرده بودند؛ ۱۶ فرفره‌ی آبی و ۳۴ فرفره‌ی صورتی.
الف) یکی از بچّه‌ها گفت ۱۶ درصد فرفره‌ها آبی و ۳۴ درصد آنها صورتی است. امّا سریع فهمید که اشتباه کرده است! او چه اشتباهی کرده بود؟
درصد یعنی چندتا از ۱۰۰ تا ولی به اشتباه از ۵۰ تا را درصد در نظر گرفته است. %۵۰= ۳۴+۱۶  
ب) سه نفر از بچّه‌ها راه حل‌های زیر را برای یافتن درصد فرفره‌های آبی و صورتی نوشته‌اند. راه حلّ آنها را کامل کنید.جواب فعالیت صفحه ۱۱۶ ریاضی ششم

پ) بچّه‌ها باز هم فرفره درست کردند و حالا ۲۴ فرفره‌ی آبی دارند و ۳۶ فرفره‌ی صورتی. چند درصد فرفره‌ها آبی و چند درصد آنها صورتی است؟ پاسخ و راه حلّ خود را با دوستانتان مقایسه کنید. جواب فعالیت صفحه ۱۱۶ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۱۱۷ ریاضی ششم

۱- در شکل زیر یک صفحه‌ی ۲۵ خانه‌ای می‌بینید.
الف) ۲۰ درصد آن را رنگ کنید. جواب کار در کلاس صفحه ۱۱۷ ریاضی ششم

 

ب) چند درصد آن سفید باقی می‌ماند؟ ۸۰ درصدجواب کار در کلاس صفحه ۱۱۷ ریاضی ششم
پ) چند خانه سفید می‌ماند؟ جواب کار در کلاس صفحه ۱۱۷ ریاضی ششم
ت) اگر ۷ خانه‌ی دیگر را رنگ کنیم، چند درصد شکل رنگی می‌شود؟ ۴۸% جواب کار در کلاس صفحه ۱۱۷ ریاضی ششم


۲- برای دفع نوعی آفت پنبه سه نوع سم را به نسبت ۳، ۴ و ۱ مخلوط می‌کنند.
الف) در سمّ مخلوطی که به دست می‌آید، چند درصد از هر نوع سم وجود دارد؟
ب) برای سم پاشی مزرعه‌ای به ۹۶۰ گرم سم نیاز داریم. چند گرم از هر نوع سم باید تهیه کنیم؟
این مسئله را به کمک جدول زیر حل کنید. جواب کار در کلاس صفحه ۱۱۷ ریاضی ششم

🔖 برای مشاهده صفحه بعدی روی لینک زیر کلیک کنید.

ریاضی ششم فعالیت صفحه ۱۱۸
ریاضی ششم فعالیت صفحه ۱۱۹ و ۱۲۰
ریاضی ششم صفحه ۱۲۱

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.