جواب فعالیت صفحه ۱۱۶ فیزیک دهم (رشته ریاضی)

جواب فعالیت صفحه ۱۱۶ فیزیک دهم (رشته ریاضی)

فعالیت ۴-۱۴ صفحه ۱۱۶ فیزیک دهم

جواب فعالیت صفحه ۱۱۶ فیزیک دهم (رشته ریاضی)

فعالیت ۴-۱۴ صفحه ۱۱۶ فیزیک دهم

فصل ۴ فیزیک دهم /در بخش زیر جواب ۱۱۶ صفحه کتاب فیزیک دهم برای رشته های ریاضی و تجربی را قرار داده ایم. / فعالیت ۴-۱۴ صفحه ۱۱۶ فیزیک دهم

فعالیت ۴-۱۴ صفحه ۱۱۶ فیزیک دهم

پرتوسنج (رادیومتر) وسیله‌ای است که از یک حباب شیشه‌ای تشکیل شده است که درون آن چهار پره فلزی قائم قرار دارد که می‌توانند حول یک محور (سوزن عمودی) بچرخند. دو وجِه هر چهار پره، یک در میان سفید و سیاه است. وقتی این وسیله کنار یک چشمه نور قرار گیرد، پره‌ها حول سوزن عمودی می‌چرخند و هر چه شدت نور بیشتر باشد، این چرخش سریع‌تر است. در مورد دلیل چرخش پر‌ه‌ها تحقیق کنید.
پاسخ: شاید با نگاه اول، دلیل چرخش پره ها را شدت نور در نظر بگیریم اما اینطور نیست و شدت نور قدرت کافی برای چرخاندن پره ها را ندارد دلیل اصلی چرخش پره ها این است که در سمت سیاه پره، نور بیشتر از قسمت سفید جذب میشود. در نتیجه دمای قسمت سیاه افزایش یافته و مولکول های هوا را هم گرمتر خواهد کرد. با افزایش دما، جنب و جوش مولکول ها در سمت سیاه افزایش یافته و در نتیجه نیروی وارد به پره ها در سمت سیاه، بیشتر از سمت سفید خواهد شد و پره ها در سمتی خواهند چرخید که قسمت سیاه تعیین کند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.