جواب فعالیت صفحه ۱۱۸ فیزیک دهم (رشته ریاضی)

جواب فعالیت صفحه ۱۱۸ فیزیک دهم (رشته ریاضی)

فعالیت ۴-۱۵ صفحه ۱۱۸ فیزیک دهم

جواب فعالیت صفحه ۱۱۸ فیزیک دهم (رشته ریاضی)

فعالیت ۴-۱۵ صفحه ۱۱۸ فیزیک دهم

فصل ۴ فیزیک دهم /در بخش زیر جواب ۱۱۸ صفحه کتاب فیزیک دهم برای رشته های ریاضی و تجربی را قرار داده ایم. / فعالیت ۴-۱۵ صفحه ۱۱۸ فیزیک دهم

فعالیت ۴-۱۵ صفحه ۱۱۸ فیزیک دهم

سِر سرنگی را که پیستون آن آزادانه حرکت می‌کند به فشارسنجی می‌بندیم و آن را به طور افقی درون ظرف آبی می‌گذاریم و ظرف را به آرامی گرم می‌کنیم. توضیح دهید کدا‌م یک از کمیت‌های دما، حجم، فشار و مقدار هوای درون سرنگ تغییر می‌کند و تغییر آنها چگونه است؟
پاسخ:
درصورتی که فشار آبی که سرنگ درون آن قرار دارد، تغییر نکند، فشار هوای داخل سرنگ هم تغییر نخواهد کرد و اگر از یک سرنگ که اصطکاک کمی بین بدنه پیستون برقرار است استفاده کنیم، ممکن است پیستون تغییراتی را داشته باشد تا فشار هوای داخل پیستون با فشار خارج سرنگ برابر شود اما در کل در این آزمایش فشار ثابت خواهد بود. همچنین با تغییرات همزمان حجم و دما سروکار خواهد داشت. در این آزمایش مقدار فشار ثابت خواهد بود اما حجم و دما تغییر خواهند کرد به نحوی که نسبت تغییرات حجم به دما مقدار ثابتی خواهد شد که به رابطه ۴-۱۲ برمیگردد

$$ P=ثابت \quad m,n=ثابت \\ T_{افزایش} → V_{افزایش} $$

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.