جواب صفحه ۱۲۱ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۱۲۱ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۱۲۱ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۱۲۱ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۱۲۱ ریاضی ششم / جواب فصل ۶ ریاضی ششم ابتدایی /

جواب فعالیت صفحه ۱۲۱ ریاضی ششم

با مراجعه به اخبار، مجلّه‌ها و روزنامه‌های مختلف مواردی از کاربرد درصد پیدا کنید و به کلاس بیاورید و درباره‌ی کاربرد درصد با هم گفت‌وگو کنید.

  1. محاسبه مالیات کسر شده یا سود خالص
  2. محاسبه درصد تغییر جمعیت
  3. محاسبه تغییر قد یا وزن کودک
  4. محاسبه درصد افزایش یا کاهش چیزی مانند وزن یا حقوق

جواب کار در کلاس صفحه ۱۲۱ ریاضی ششم

۱- امسال به سهام یک شرکت حدود ۱۸ درصد سود تعلّق می‌گیرد.
اگر مبلغ سرمایه گذاری یکی از مشتریان، دو میلیون تومان باشد، چقدر سود به آن اضافه می‌شود؟
جواب کار در کلاس صفحه ۱۲۱ ریاضی ششم


۲- در یک رستوران به مبلغ فاکتور، ۹ درصد مالیات اضافه می‌شود. اگر مبلغ فاکتور ۵۰۰۰۰ تومان باشد، چقدر مالیات به آن اضافه می‌شود؟جواب صفحه ۱۲۱ ریاضی ششم

 


۳- مرکز آمار ایران پس از سرشماری سال ۱۳۹۰، جمعیت ایران را حدود ۷۵ میلیون نفر اعلام کرد. اگر در طول یک سال جمعیت ایران حدود ۱/۳ درصد رشد داشته باشد، جمعیت ایران در سال ۱۳۹۱ حدوداً چند نفر شده است؟ (می‌توانید از ماشین حساب استفاده کنید.)

جواب صفحه ۱۲۱ ریاضی ششم


۴- در یک نظرسنجی از ۱۲۰۰ نفر خواسته شد که تیم فوتبال محبوب خود را از میان تیم‌های داخلی انتخاب کنند. ۹۰۵ نفر به نظرسنجی پاسخ دادند، یعنی تقریباً چند درصد پاسخ دادند؟مرکز آمار ایران پس از سرشماری سال ۱۳۹۰

🔖 برای مشاهده صفحه بعدی روی لینک زیر کلیک کنید.

ریاضی ششم صفحه ۱۲۲ و ۱۲۳
ریاضی ششم صفحه ۱۲۴
ریاضی ششم صفحه ۱۲۵

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.