جواب فعالیت صفحه ۱۲۱ فیزیک دهم (رشته ریاضی)

جواب فعالیت صفحه ۱۲۱ فیزیک دهم (رشته ریاضی)

فعالیت ۴-۱۶ صفحه ۱۲۱ فیزیک دهم

جواب فعالیت صفحه ۱۲۱ فیزیک دهم (رشته ریاضی)

فعالیت ۴-۱۶ صفحه ۱۲۱ فیزیک دهم

فصل ۴ فیزیک دهم /در بخش زیر جواب ۱۲۱ صفحه کتاب فیزیک دهم برای رشته های ریاضی و تجربی را قرار داده ایم. / فعالیت ۴-۱۶ صفحه ۱۲۱ فیزیک دهم

فعالیت ۴-۱۶ صفحه ۱۲۱ فیزیک دهم

با وجود تلاش در جهت ثابت نگه داشتن فشار هوای درون هواپیما، همواره مقدار آن کمتر از فشار هوای روی زمین است. وقتی هواپیما بالا می‌رود و فشار هوا کم می‌شود، بسته‌های نوشیدنی یا دسر باد می‌کنند و حتی گاهی درشان باز می‌شود. با فرض ثابت بودن دما، این پدیده را توضیح دهید.
پاسخ: وقتی هواپیما بالا میرود و فشار هوا کم میشود، گاز یا هوای درون نوشیدنی که فشار بیشتری از هوای بیرون ظرف  دارد. به در منعطف ظرف فشار وارد می‌آورد. توجه کنید که با فرض هم دما بودن این فرایند، الگوی تغییر فشار ـ حجم از رابطه: « ثابت = PV » پیروی میکند و با افزایش حجم ظرف نوشیدنی، از فشار داخل آن کاسته می شود. اگر در این ظرف  بر اثر انبساط هوای محبوس باز نشود و شما پیش از نوشیدن، ظرف نوشیدنی را تکان دهید، با باز کردن ناگهانی در ظرف، محتویات آن به سمت بیرون پرت خواهد شد

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.