جواب صفحه ۱۲۴ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۲۴ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۱۲۴ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۲۴ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۱۲۴ ریاضی ششم / جواب فصل ۶ ریاضی ششم ابتدایی /

جواب فعالیت صفحه ۱۲۴ ریاضی ششم

نزدیک عید نوروز است و پدر شهرزاد تصمیم دارد کتاب‌هایش را با ۱۵ درصد تخفیف بفروشد تا هم محلّه‌ای‌ها بتوانند با قیمت کمتری کتاب بخرند و در تعطیلات مطالعه کنند. محاسبات را کامل کنید و درباره‌ی روش‌های حلّ مسئله‌ها با دوستانتان گفت وگو کنید.
(۱): قیمت کتابی قبل از تخفیف ۱۷۰۰۰ تومان است. قیمت آن بعد از تخفیف چقدر است؟ ۱۴۴۵۰ 
مقدار تخفیف چقدر است؟ ۲۵۵۰ جواب فعالیت صفحه ۱۲۵ ریاضی ششم

(۲): قیمت کتابی بعد از تخفیف ۱۷۰۰۰ تومان شده است. قیمت اوّلیه‌ی آن چقدر بوده است؟
مقدار تخفیف چقدر است؟جواب فعالیت صفحه ۱۲۵ ریاضی ششم

🔖 برای مشاهده صفحه بعدی روی لینک زیر کلیک کنید.

ریاضی ششم صفحه ۱۲۵
ریاضی ششم صفحه ۱۲۶
ریاضی ششم صفحه ۱۲۷

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.