جواب صفحه ۱۲۵ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۲۵ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۱۲۵ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۲۵ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۱۲۵ ریاضی ششم / جواب فصل ۶ ریاضی ششم ابتدایی /

جواب کار در کلاس صفحه ۱۲۵ ریاضی ششم

۱- جواد تعدادی لوح فشرده را با پرداخت ۸۹% قیمت آنها از نمایشگاه قرآن خریده است.
الف) او چند درصد تخفیف گرفته است؟ جواب کار در کلاس صفحه ۱۲۵ ریاضی ششم

ب) اگر قیمت اوّلیه‌ی آنها ۱۲۰۰۰ تومان بوده باشد، جواد چند تومان پرداخته است؟ جواب کار در کلاس صفحه ۱۲۵ ریاضی ششم
پ) چند تومان تخفیف گرفته است؟ جواب کار در کلاس صفحه ۱۲۵ ریاضی ششم۲- قیمت یک کتاب ۲۴۰۰۰ تومان است. اگر فروشنده بخواهد آن را با ۲۰ درصد تخفیف بفروشد، کتاب با چه قیمتی به فروش می‌رسد؟ جواب کار در کلاس صفحه ۱۲۵ ریاضی ششم

۳- یک کتاب پس از ۲۰ درصد تخفیف، به قیمت ۲۴۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد. قیمت اصلی کتاب چقدر بوده است؟ جواب کار در کلاس صفحه ۱۲۵ ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ۱۲۵ ریاضی ششم

۱- قیمت یک ساندویچ ۷۰۰۰ تومان است؛ اگر به قیمت آن ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود، چند تومان می‌شود؟ جواب تمرین صفحه ۱۲۵ ریاضی ششم

۲- در اوّلین سال فعّالیت یک شبکه‌ی آموزشی، تعداد کاربران آن حدود یک میلیون نفر بود. در سال دوم، تعداد کاربران ۷۰۰ درصد افزایش داشت. تعداد کاربران این شبکه در سال دوم فعّالیت تقریباً چند نفر بوده است؟ جواب تمرین صفحه ۱۲۵ ریاضی ششم

۳- مانی و پدرش قرار است با هم مسابقه‌ی دوی ۱۰۰ متر بدهند. سرعت مانی ۸۰ درصد سرعت پدرش است، یعنی در زمانی که پدر ۱۰۰ متر می‌دود، مانی می‌تواند ۸۰ متر بدود. پیش بینی کنید:
الف) وقتی پدر مانی به نیمه‌ی راه می‌رسد، مانی چند متر دویده است؟ جواب تمرین صفحه ۱۲۵ ریاضی ششم

ب) وقتی مانی به نیمه‌ی راه می‌رسد، پدرش چند متر دویده است؟ جواب تمرین صفحه ۱۲۵ ریاضی ششم

۴- الف) فروشنده‌ای، یک لباس را که قیمت خرید آن ۲۰۰۰۰ تومان بود، با ۲۰ درصد سود، فروخت. قیمت فروش آن را محاسبه کنید.جواب تمرین صفحه ۱۲۵ ریاضی ششم

ب) در پایان فصل، این لباس با ۲۰ درصد تخفیف نسبت به قیمتی که روی آن خورده بود، به فروش رسید. این قیمت را محاسبه کنید.جواب تمرین صفحه ۱۲۵ ریاضی ششم

پ) قیمت فروش را با قیمت خرید مقایسه و مقدار سود یا زیان را محاسبه کنید.
قیمت خرید اولیه ۲۰۰۰۰ بود و در پایان فصل ۱۹۲۰۰ یعنی ۸۰۰ تومان زیان

۵- یک مسئله طرح کنید که به کمک جدول زیر حل شود.
کدام خانه‌ها جواب مسئله‌ی شما بودند؟
تعداد دانش آموزان کلاس ۳۰ نفر است. اگر ۲۰% به دانش‌آموزان این کلاس اضافه شود، تعداد دانش آموزان این کلاس چند نفر می‌شود؟ جواب تمرین صفحه ۱۲۵ ریاضی ششم

🔖 برای مشاهده صفحه بعدی روی لینک زیر کلیک کنید.

ریاضی ششم صفحه ۱۲۶
ریاضی ششم صفحه ۱۲۷
ریاضی ششم صفحه ۱۲۸

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.