جواب صفحه ۱۲۸، ۱۲۹ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۲۸ ریاضی ششم

جواب فرهنگ نوشتن صفحه ۱۲۸ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۲۸ ریاضی ششم

جواب فرهنگ نوشتن صفحه ۱۲۸ ریاضی ششم

/ جواب فصل ۶ ریاضی ششم ابتدایی /

جواب فرهنگ نوشتن صفحه ۱۲۸ ریاضی ششم

۱- چند مثال از ۵۰ درصد در اطراف خود پیدا کنید و بنویسید.
جواب: ۵۰ درصد تخفیف – قبولی ۵۰ درصد دانش آموزان – افزایش ۵۰ درصدی ترافیک

۲- ۱۵۰ درصد یعنی چه؟ با یک مثال توضیح دهید.
جواب: یعنی ۱/۵ برابر

۳- آیا ممکن است %۲۰ قیمت یک لباس با %۵۰۰ قیمت یک کفش برابر باشد؟ توضیح دهید.
جواب: بله – زیرا قیمت واحد مهم است. اگر قیمت لباس با کیف برابر باشد ؛ این مورد امکان ندارد.

جواب تمرین صفحه ۱۲۸ ریاضی ششم

۱- با استفاده از تقویم امسال، نسبت تعداد روزهای تعطیل در هر ماه را به کلّ روزهای آن ماه پیدا کنید.
جواب تمرین صفحه ۱۲۸ ریاضی ششم
الف) این نسبت در کدام ماه از بقیه‌ی ماه‌ها بیشتر است؟
جواب: فروردین
ب) در کدام ماه کمتر است؟
جواب: تیر و آذر


۲- نسبت جرم مریم به هدیٰ ۱ به ۷/۸ است. جرم مریم ۵۶ کیلوگرم است. جرم هدیٰ چقدر است؟ جواب تمرین صفحه ۱۲۸ ریاضی ششم


۳- نسبت مساحت قسمت رنگی به کلّ شکل چقدر است؟جواب تمرین صفحه ۱۲۸ ریاضی ششم


۴- در هر شکل نسبت تعداد کاشی‌های رنگی به تعداد کلّ کاشی‌های آن شکل را به صورت درصد بنویسید.
(در صورت لزوم پاسخ خود را با حذف رقم‌های اعشاری بنویسید.)

جواب تمرین صفحه ۱۲۸ ریاضی ششم


۵- یک حروف چین، تقریباً ده کلمه را در ۳۰ ثانیه حروف چینی می‌کند. او با همین سرعت در پنج دقیقه چند کلمه حروف چینی می‌کند؟جواب صفحه ۱۲۸ ریاضی ششم


۶- نقّاشی می‌خواهد تصویری از یک عکس مستطیل شکل به ابعاد ۴ و ۶ سانتی متر را روی تابلویی که یک ضلع آن ۱۸ سانتی متر است، نقّاشی کند. ضلع دیگر تابلو چند سانتی متر است؟ (این سؤال بیشتر از یک پاسخ درست دارد.)

جواب تمرین صفحه ۱۲۸ ریاضی ششم

 


۷- چرخی در ۱۰ دقیقه ۴۰۰ دور می‌زند.
الف) در یک ساعت چند دور می‌زند؟ ۲۴۰۰ دورجواب تمرین صفحه ۱۲۸ ریاضی ششم

ب) در چه مدّت ۱۰۰ دور می‌زند؟  ۲/۵ دقیقهجواب تمرین صفحه ۱۲۸ ریاضی ششم

 


۸- کسری مساوی ۵/۷ پیدا کنید که مجموع صورت و مخرجش ۹۶ باشد.

جواب تمرین صفحه ۱۲۸ ریاضی ششم

 


۹- الف) چند درصد عدد ۲۴ می‌شود ۳؟

جواب تمرین صفحه ۱۲۸ ریاضی ششم

ب) عدد ۳ چند درصد عدد ۱۵ است؟ ۲۰%

جواب تمرین صفحه ۱۲۸ ریاضی ششم

پ) اگر عدد ۷ را ۳ برابر کنیم، چند درصد به آن اضافه کرده‌ایم؟ در واقع دو برابر به آن اضافه می‌شود که ۲ برابر یعنی ۲۰۰ درصد

جواب تمرین صفحه ۱۲۸ ریاضی ششم

 


۱۰- درسا روی لبه‌ی حوضی به شکل پنج ضلعی منتظم، در جهت حرکت عقربه‌های ساعت راه می‌رود. او حرکتش را از نقطه‌ای که گلدان قرار دارد شروع کرده است. درسا پس از طیّ ۷۵ درصد دور حوض می‌ایستد. او روی کدام ضلع حوض ایستاده است؟
۳/۷۵ یعنی از روی ضلع سوم رد شده و روی ضلع چهارم است.
جواب تمرین صفحه ۱۲۸ ریاضی ششم

 


۱۱- جمعیت تهران در سرشماری سال ۱۳۸۵، حدود ۱۰/۸ میلیون نفر اعلام شد و در سرشماری سال ۱۳۹۰، حدود ۱۲ میلیون نفر. در این مدّت جمعیت تهران چند درصد زیاد شده است؟ (از ماشین حساب استفاده کنید.) جواب تمرین صفحه ۱۲۸ ریاضی ششم

🔖 برای مشاهده صفحه بعدی روی لینک زیر کلیک کنید.

ریاضی ششم درس ۷

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.