جواب صفحه ۱۳۴ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۳۴ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۱۳۴ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۳۴ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۱۳۴ ریاضی ششم / فصل ۷ ریاضی ششم /

جواب فعالیت صفحه ۱۳۴ ریاضی ششم

۱- احمد در کلاس به معلّم گفت: «ما سال‌های قبل عددها را به صورت دیگری نیز تقریب می‌زدیم».

جواب فعالیت صفحه ۱۳۴ ریاضی ششم


۲- مانند نمونه
الف) با تقریب رقم دهگان، در جاهای خالی اعداد مناسب قرار دهید و با رنگ کردن مشخّص کنید عدد مورد نظر به کدام عدد نزدیک‌تر است:

جواب فعالیت صفحه ۱۳۴ ریاضی ششم

ب) با تقریب رقم صدگان، در جاهای خالی اعداد مناسب قرار دهید و با رنگ کردن مشخّص کنید عدد مورد نظر به کدام عدد نزدیک‌تر است: جواب فعالیت صفحه ۱۳۴ ریاضی ششم

در روش گرد‌کردن اگر فاصله‌ی عدد از دو طرف برابر باشد، آن را به عدد بالا گرد می‌کنیم. جواب فعالیت صفحه ۱۳۴ ریاضی ششم

با توجّه به قسمت (الف) و (ب)، آیا در روش گرد‌کردن نیز اختلاف بین هر عدد و مقدار تقریبی‌اش (عدد بزرگ‌تر منهای عدد کوچک‌تر)، همیشه از مقدار تقریب کمتر است؟ 
بله- حداکثر به اندازه ی نصف مقدار تقریب است. 

در روش گرد‌کردن نیز به جای عبارت «با تقریب رقم یکان، دهگان، صدگان و …» از عبارت «با تقریب کمتر از ۱، ۱۰، ۱۰۰ و …» استفاده می‌کنیم.

🔖 برای مشاهده صفحه بعدی روی لینک زیر کلیک کنید.
ریاضی ششم صفحه ۱۳۵
ریاضی ششم صفحه ۱۳۶
ریاضی ششم صفحه ۱۳۷

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.