جواب صفحه ۱۳۷ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۳۷ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۱۳۷ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۳۷ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۱۳۷ ریاضی ششم / فصل ۷ ریاضی ششم /

جواب فعالیت صفحه ۱۳۷ ریاضی ششم

حال اگر بخواهیم جرم یک بسته زعفران را حساب کنیم، این کار را با کدام یک از ترازوهای زیر انجام می‌دهیم؟

ترازویی که جرم اشخاص را اندازه می‌گیرد.
ترازوی خواربارفروشی که جرم اجسام تا ۱۰ کیلوگرم را نشان می‌دهد.
ترازویی که جرم‌های تا حدّاکثر ۱۰۰ گرم را نشان می‌دهد و دقّت آن تا ۰/۱ گرم است. ✅

برای هر نوع اندازه گیری، با توجّه به موضوع و اهمّیت آن از ابزار مناسب استفاده می‌کنیم تا تقریب مورد نظر حاصل شود.

مانند نمونه در مثال‌های زیر میزان تقریب را پیشنهاد کنید؛
اندازه گیری جرم یک انسان ← با تقریب کمتر از ۱ کیلوگرم
اندازه گیری تب یک کودک بیمار ← با تقریب کمتر از یک درجه
اندازه گیری جرم یک قطعه‌ی فلزّی گرانبها ← با تقریب کمتر از ۰/۱ یا ۰/۰۱ گرم یا حتی ۱ گرم

🔖 برای مشاهده صفحه بعدی روی لینک زیر کلیک کنید.
ریاضی ششم صفحه ۱۳۸ و ۱۳۹
ریاضی ششم صفحه ۱۴۰ و ۱۴۱
ریاضی ششم صفحه ۱۴۲و ۱۴۳ و ۱۴۴

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.