جواب صفحه ۱۳۸ و ۱۳۹ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۳۸ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۱۳۸ ریاضی ششم

جواب صفحه ۱۳۸ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۱۳۸ ریاضی ششم / فصل ۷ ریاضی ششم /

جواب کار در کلاس صفحه ۱۳۸ ریاضی ششم

۱- قطر یک سکّه‌ی ۲۰۰۰ ریالی را روی خط کش و بدون توجّه به میلی مترها بخوانید. چند سانتی متر است؟
جواب: بین ۱ و ۲ سانتی‌متر جواب کار در کلاس صفحه ۱۳۸ ریاضی ششم


۲- قطر همان سکّه را با سانتی متر و میلی متر بخوانید. چقدر است؟ 
جواب: ۱ سانتی‌متر و ۵ میلی‌مترجواب کار در کلاس صفحه ۱۳۸ ریاضی ششم


۳- مانند نمونه دقّت اندازه گیری هر یک از ابزارهای اندازه گیری را بنویسید.
الف) خط کش مدرّج با سانتی متر و میلی متر شمار با تقریب کمتر از ۰/۱ سانتی متر (۱ میلی متر)
ب) متر خیّاطی که فقط سانتی متر شمار دارد با تقریب کمتر از ۱ سانتی‌متر
پ) صفحه‌ی کیلومتر شمار خودرو با تقریب کمتر از ۵ کیلومتر

 

جواب تمرین صفحه ۱۳۸ ریاضی ششم

۱- طول و عرض و ارتفاع یک جعبه دستمال کاغذی را با تقریب کمتر از ۱ سانتی متر اندازه گیری کنید و حجم آن را به دست آورید.

جواب تمرین صفحه ۱۳۸ ریاضی ششم


۲- طول و عرض و ارتفاع یک قوطی کبریت را با تقریب کمتر از ۱ میلی متر اندازه گیری کنید و حجم آن را به دست آورید.

جواب تمرین صفحه ۱۳۸ ریاضی ششم


۳- جرم خودتان و یکی از دوستان یا افراد فامیل را اندازه گیری کنید. مقدار تقریبی عددها را با تقریب کمتر از ۱ کیلوگرم به روش گرد کردن بنویسید.

وزن خودم = ۳۶/۲۷  ≃ ۳۶ کیلوگرم

جواب فعالیت صفحه ۱۳۸ ریاضی ششم

۱- فرش فروشی برای محاسبه‌ی قیمت یک فرش دستباف ابتدا مساحت فرش را با اندازه گیری طول و عرض آن حساب کرد. محاسبات او را کامل کنید.

جواب فعالیت صفحه ۱۳۸ ریاضی ششم

او مقدار تقریبی مساحت را به روش قطع کردن و با تقریب کمتر از ۰/۰۱ به دست آورد. جواب فعالیت صفحه ۱۳۸ ریاضی ششم

اکنون شما اختلاف بین مقدار واقعی و مقدار تقریبی مساحت فرش را به دست آورید. جواب فعالیت صفحه ۱۳۸ ریاضی ششم


۲- نجّاری برای محاسبه‌ی مساحت یک ورق نئوپان مستطیلی شکل به صورت زیر عمل کرد.

جواب فعالیت صفحه ۱۳۸ ریاضی ششم

مساحت این ورق را با روش سؤال ۱ هم به دست آورید. دو روش به دست آوردن مساحت در فعّالیت ۱ و ۲ را با هم مقایسه کنید.
جواب فعالیت صفحه ۱۳۸ ریاضی ششممقایسه: محاسبه به روش فعالیت ۲ سریعتر انجام می شود ، ولی دارای خطای بیشتری نسبت به روش فعالیت ۱ می باشد

جواب کار در کلاس صفحه ۱۳۹ ریاضی ششم

۱- جرم یک برگه‌ی کاغذ ۳/۵ گرم است. جرم یک بسته‌ی ۵۰۰ تایی از این برگه‌ها چند کیلوگرم است؟ به دو روش حساب کنید و جواب را با تقریب کمتر از یک گرم (۰/۰۰۱ کیلوگرم) به دست آورید.

جواب کار در کلاس صفحه ۱۳۹ ریاضی ششم


۲- دو عدد ۰/۱۳ و ۰/۱۲ را در نظر بگیرید.
الف) ابتدا حاصل جمع دو عدد را به دست آورید و سپس جواب را با تقریب کمتر از ۰/۱ به روش گرد کردن تقریب بزنید. جواب کار در کلاس صفحه ۱۳۹ ریاضی ششم

ب) ابتدا هر عدد را با تقریب کمتر از ۰/۱ گرد کنید، سپس حاصل جمع را به دست آورید. جواب کار در کلاس صفحه ۱۳۹ ریاضی ششمآیا نتیجه‌ها یکی هستند؟ خیر


۳- دو عدد ۰/۱۳ و ۰/۱۲ را در نظر بگیرید. مراحل (الف) و (ب) سؤال (۲) را به روش قطع کردن انجام دهید. آیا نتیجه‌ها یکی هستند؟ بله

جواب کار در کلاس صفحه ۱۳۹ ریاضی ششم


۴- جاهای خالی را پر کنید. جواب کار در کلاس صفحه ۱۳۹ ریاضی ششم

پاسخ‌ها را با هم مقایسه کنید. 
جواب: در روش گرد کردن جواب دقیق‌تر و به مقدار واقعی نزدیک‌تر است.

🔖 برای مشاهده صفحه بعدی روی لینک زیر کلیک کنید.
ریاضی ششم صفحه ۱۴۰ و ۱۴۱
ریاضی ششم صفحه ۱۴۲و ۱۴۳ و ۱۴۴

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.