جواب فعالیت صفحه ۲۵ فیزیک دهم

جواب فعالیت صفحه ۲۵ فصل دوم فیزیک دهم

جواب فعالیت ۲-۱ صفحه ۲۵ فیزیک دهم

جواب فعالیت صفحه ۲۵ فصل دوم فیزیک دهم

جواب فعالیت ۲-۱ صفحه ۲۵ فیزیک دهم

در بخش زیر جواب صفحه ۲۵ کتاب فیزیک دهم برای رشته های ریاضی و تجربی را قرار داده ایم.

جواب فعالیت۱-۲ صفحه ۲۵  فیزیک دهم ریاضی

قلم‌زنی یکی از هنرهای صنعتی ایران و با قدمتی چندین هزار ساله است. تحقیق کنید صنعتگران قلم زن، چگونه از شُل و سفت شدن قیر کمک می‌گیرند تا بدون سوراخ شدن فلز، بر روی آن نقش و نگارهای متنوعی ایجاد کنند.
پاسخ: صنعتگران برای تنظیم گودی و برجستگی های ایجاد شده بر روی فلز و جلوگیری از سوراخ شدن سطح فلز با ضربات چکش، قیر را با گرما دادن شل کرده و داخل ظروف کار خود میریزند تا سطح داخلی آن را به طور کامل بپوشاند. هرچه قیر داغتر باشد، فلز در حین ضربه بیشتر فرو میرود. از قیر سفت شده نیز برای استحکام بخشی و جلوگیری از فرو رفتن بیش از حد سطح و شکستن فلز در برابر ضربه و همچنین کاهش سر و صدا استفاده میکنند. در برخی از موارد نیز به قیر گچ اضافه میکنند تا ترد و شکننده شده و بعد از کار به آسانی از سطح جدا شود.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.