جواب صفحه ۲۷ فیزیک یازدهم تجربی

جواب صفحه ۲۷ فیزیک یازدهم تجربی

فعالیت ۱-۷ صفحه ۲۷ فیزیک یازدهم تجربی

جواب صفحه ۲۷ فیزیک یازدهم تجربی

جواب فیزیک یازدهم تجربی /

فعالیت ۱-۷ صفحه ۲۷ فیزیک یازدهم تجربی

در مورد برق گیرهای ساختمان تحقیق کنید و بررسی کنید آنها چگونه ساختمان‌ها را از گزند آذرخش در امان نگه می‌دارند.
جواب: برق‌گیر جهت جلوگیری از اصابت آذرخش و صاعقه در ساختمان‌ها به نقاط بالاتر نصب می‌شود. نوک برق‌گیر با زاویه ۴۵ درجه نسبت به افق نصب شده و منطقه‌ای به نام مخروط ایمنی را ایجاد می‌کند. جسمی که در این مخروط قرار داشته باشد، از اصابت مستقیم صاعقه محافظت می‌شود. در برخی موارد، چندین برق‌گیر به صورت قفس فراده برای پوشش کامل ساختمان استفاده می‌شود. ارتباط برق‌گیر با زمین توسط هادی میانی انجام می‌شود، اما توجه به تخلیه‌ی جانبی هم بسیار مهم است. نادرستی در نصب اتصالات هادی میانی می‌تواند منجر به اتصال کوتاه و تخلیه نامناسب انرژی شود. وقتی آذرخش به برق‌گیر برخورد می‌کند، انرژی به آن منتقل شده و توسط سیستم هادی به زمین هدایت می‌شود. روش‌های مختلفی برای اتصال به زمین وجود دارد از جمله سیستم چاه، سیستم حلقه و سیستم میله‌ای ارت.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.