جواب تمرین صفحه ۴۲ فیزیک یازدهم تجربی

جواب تمرین صفحه ۴۲ فیزیک یازدهم تجربی

تمرین ۲-۱ صفحه ۴۲ فیزیک یازدهم تجربی

جواب تمرین صفحه ۴۲ فیزیک یازدهم تجربی

تمرین ۲-۱ صفحه ۴۲ فیزیک یازدهم تجربی

گام به گام فصل ۲ فیزیک یازدهم تجربی /  تمرین ۲-۱ صفحه ۴۲ فیزیک یازدهم تجربی

تمرین ۲-۱ صفحه ۴۲ فیزیک یازدهم تجربی

در رابطه  $$ Δq=I(Δt) $$  اگر I بر حسب آمپر و Δt برحسب ساعت باشد، یکای Δq، آمپر – ساعت می‌شود. باتری خودروها با آمپر – ساعت (Ah) و باتری گوشی‌های همراه با میلی آمپر – ساعت (mAh) مشخص می‌شود. هرچه آمپر – ساعتِ یک باتری بیشتر باشد حداکثر باری که باتری می‌تواند از مدار عبور دهد تا به طور ایمن تخلیه شود، بیشتر است.
الف) باتری استاندارد خودرویی، ۵۰Ah است. اگر این باتری جریان متوسط ۵/۰A را فراهم سازد، چقدر طول می‌کشد تا خالی شود؟ جواب:

$$ Δq=I(Δt) \to (Δt) =\dfrac{Δq}{I}= \dfrac{۵۰Ah}{۵A} =۱۰h $$

ب) روی یک باتری قلمی مقدار ۱۰۰۰mAh۱۰۰۰ℎ نوشته شده است. اگر این باتری جریان متوسط ۱۰۰μA۱۰۰ را فراهم سازد، چه مدت طول می‌کشد تا خالی شود؟ جواب:

$$ Δt= \dfrac{Δq}{I} \to Δt=\dfrac{۱۰۰mAh}{۱۰۰\mu A}=\dfrac{۱۰۰۰×۱۰^{-۳}Ah}{۱۰۰×۱۰^{-۶}A} =۱۰۰۰۰h $$

تمرین ۲-۱ صفحه ۴۸ فیزیک یازدهم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.