جواب تمرین صفحه ۴۶ فیزیک یازدهم تجربی

جواب تمرین صفحه ۴۶ فیزیک یازدهم تجربی

تمرین ۲-۲ صفحه ۴۶ فیزیک یازدهم تجربی

جواب تمرین صفحه ۴۶ فیزیک یازدهم تجربی

تمرین ۲-۲ صفحه ۴۶ فیزیک یازدهم تجربی

گام به گام فصل ۲ فیزیک یازدهم تجربی / تمرین ۲-۲ صفحه ۴۶ فیزیک یازدهم تجربی

تمرین ۲-۲ صفحه ۴۶ فیزیک یازدهم تجربی

سیم کشی خانه‌ها معمولاً با سیم‌های مسی‌ای صورت می‌گیرد که قطری برابر با ۲/۰۳۲mn دارد. مقاومت ۱۰۰m از این سیم‌ها در دمای اتاق چقدر است؟ جواب:

$$ R= \rho \dfrac{ l}{A} \implies \\ \rho \dfrac{ l}{\pi( \dfrac{d}{۲})^۲} = \\(۱/۷×۱۰^{-۸}) \dfrac{۱۰۰}{\pi( \dfrac{۲/۰۳۲}{۲})^۲} = \\ ۵/۲×۱۰^{-۷}\Omega  $$

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.