جواب فعالیت صفحه ۵۱ فیزیک یازدهم تجربی

جواب فعالیت صفحه ۵۱ فیزیک یازدهم تجربی

فعالیت ۲-۲ صفحه ۵۱ فیزیک یازدهم تجربی

جواب فعالیت صفحه ۵۱ فیزیک یازدهم تجربی

فعالیت ۲-۲ صفحه ۵۱ فیزیک یازدهم تجربی

گام به گام فصل ۲ فیزیک یازدهم تجربی / فعالیت ۲-۲ صفحه ۵۱ فیزیک یازدهم تجربی

فعالیت ۲-۲ صفحه ۵۱ فیزیک یازدهم تجربی

به کمک یک باتری، سیم‌های رابط، لامپ کوچک، ولت سنج و کلید، مداری همانند شکل روبه رو درست کنید. قبل از بستن کلید عددی را که ولت سنج نشان می‌دهد بخوانید. سپس کلید را ببندید و دوباره عددی را که ولت سنج نشان می‌دهد بخوانید. در کدام حالت ولت سنج عدد بزرگ‌تری را نشان می‌دهد؟ چرا؟
در ادامه با علت تفاوت این دو عدد آشنا خواهید شد.فعالیت ۲-۴ صفحه ۶۲ فیزیک یازدهمجواب: قبل از زدن کلید عددی که ولت سنج نشان میدهد دقیقاً برابر نیروی محرکه مولد است اما وقتی کلید زده میشود و جریان ایجاد میگردد ولت سنج مقدار کمتری را نشان خواهد داد  که به علت اتلاف انرژی داخل باتری میباشد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.