جواب فعالیت صفحه ۵۳ فیزیک یازدهم تجربی

جواب فعالیت صفحه ۵۳ فیزیک یازدهم تجربی

فعالیت ۲-۳ (کار در کلاس) صفحه ۵۳ فیزیک یازدهم تجربی

جواب فعالیت صفحه ۵۳ فیزیک یازدهم تجربی

فعالیت ۲-۳ (کار در کلاس) صفحه ۵۳ فیزیک یازدهم تجربی

گام به گام فصل ۲ فیزیک یازدهم تجربی / فعالیت ۲-۳ (کار در کلاس) صفحه ۵۳  فیزیک یازدهم تجربی

فعالیت ۲-۵ صفحه ۶۲ فیزیک یازدهم تجربیتفاوت یک باتری نو و فرسوده عمدتاً در مقدار مقاومت داخلی آن است که می‌تواند کمتر از یک اُهم برای باتری نو تا چند هزار اُهم برای باتری فرسوده باشد. برای اندازه گیری مقاومت داخلی یک باتری مدار ساده‌ای متشکل از یک باتری، یک کلید قطع و وصل، و یک مقاومت یا لامپ کوچک را سوار کنید. نخست درحالی که کلید قطع است، ولتاژ دو سر باتری را با یک ولت سنج اندازه بگیرید و آن گاه پس از بستن کلید، دوباره ولتاژ دو سر باتری را اندازه بگیرید. همچنین در این حالت، جریان عبوری از مدار را نیز باید به کمک یک آمپرسنج اندازه بگیرید. اکنون با استفاده از رابطه ۲-۷ مقاومت داخلی باتری را محاسبه کنید (البته در یک اندازه گیری دقیق‌تر معمولاً از یک مقاومت متغیر استفاده می‌شود و مقاومت داخلی پس از چندین اندازه گیری محاسبه می‌شود). آزمایش را یک بار برای باتری نو و یک بار برای باتری فرسوده انجام دهید.
جواب: قطعا مقاومت داخلی باتری فرسوده بیشتر از مقاومت داخلی باتری نو خوا هد بود.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.