جواب فعالیت صفحه ۷۶ فیزیک یازدهم تجربی

جواب فعالیت صفحه ۷۶ فیزیک یازدهم تجربی

فعالیت ۳-۴ صفحه ۷۶ فیزیک یازدهم تجربی

جواب فعالیت صفحه ۷۶ فیزیک یازدهم تجربی

فعالیت ۳-۴ صفحه ۷۶ فیزیک یازدهم تجربی / گام به گام فصل ۳ فیزیک یازدهم تجربی /

فعالیت ۳-۴ صفحه ۷۶ فیزیک یازدهم تجربی

فعالیت ۳-۴ پرسش صفحه ۹۳ فیزیک یازدهم ریاضیآزمایشی را طراحی کنید که به کمک آن بتوان نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان الکتریکی درون میدان مغناطیسی را اندازه گیری کرد. در صورت لزوم، برای اجرای این آزمایش می‌توانید از ترازوهای دیجیتال (رقمی) با دقت ۰/۰۱g استفاده کنید.
جواب: مطابق شکل یک آهنربا را روی ترازو قرار داده و با وصل کردن مدار، جریان درون سیم بوجود می آید و ترازو عددی بیشتر یا کمتر (بسته به جهت جریان) را نشان می دهد که مقدار این افزایش یا کاهش جرم نشان داده شده توسط ترازو مطابق رابطه ی زیر به مقدار نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان مربوط می شود: فعالیت ۳-۴ صفحه ۹۳ فیزیک یازدهم ریاضی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.