جواب صفحه ۸۲ فیزیک یازدهم تجربی

جواب صفحه ۸۲ فیزیک یازدهم تجربی

تمرین ۳-۳ صفحه ۸۲ فیزیک یازدهم تجربی

جواب تمرین صفحه ۸۲ فیزیک یازدهم تجربی

تمرین ۳-۳ صفحه ۸۲ فیزیک یازدهم تجربی / گام به گام فصل ۳ فیزیک یازدهم تجربی /

تمرین ۳-۳ صفحه ۸۲ فیزیک یازدهم تجربی

تمرین ۳-۳ صفحه ۸۲ فیزیک یازدهم تجربیسیملوله‌ای آرمانی به طول ۴۰/۰cm چنان طراحی شده است که جریان بیشینه‌ای به شدّت ۱/۲A می‌تواند از آن بگذرد. با عبور این جریان از سیملوله، اندازه میدان مغناطیسی درون آن و دور از لبه‌ها ۲۷۰G می‌شود. تعداد دورهای سیملوله چقدر باید باشد؟ تمرین ۳-۵ صفحه ۱۰۰ فیزیک یازدهم ریاضی

 

پرسش ۳-۹ صفحه ۸۲ فیزیک یازدهم تجربی

پرسش ۳-۹ صفحه ۸۲ فیزیک یازدهم تجربی

۱۸- کدام باتری را در مدار شکل زیر قرار دهیم تا آهنربای میله‌ای آویزان شده به طرف سیملوله جذب شود؟ دلیل انتخاب خود را توضیح دهید.
پاسخ: باتری A زیرا با قرار دادن باتری A در مدار، میدان مغناطیسی از راست به چپ درون سیملوله ایجاد می‌شود، بنابراین سمت راست سیملوله قطب S و و سمت چپ قطب N دارد. جاذبه‌ی بین قطب‌های ناهمنام سبب جذب آهنربا به طرف سیملوله خواهد شد.

فعالیت ۳-۵ صفحه ۸۲ فیزیک یازدهم تجربی

فعالیت ۳-۵ صفحه ۱۰۰ فیزیک یازدهم ریاضی

آزمایشی را طراحی و اجرا کنید که به کمک آن بتوان با استفاده از براده آهن، طرح خط‌های میدان مغناطیسی را در اطراف یک سیم بلند (شکل الف)، یک حلقه دایره‌ای (شکل ب) و یک سیملوله حامل جریان (شکل پ) ایجاد کرد.
جواب: سیم بلند، حلقه‌ی دایره‌ای و سیملوله را از ورق مقوایی عبور داده و دو سر هر یک از سیم‌ها را به باتری وصل می‌کنیم و مدار ساده‌ای تشکیل می‌دهیم. پس از وصل کردن کلید مدار، براده‌های آهن را بر روی ورق مقوایی می‌پاشیم، ذرات براده‌ی آهن در راستای خطوط میدان مغناطیسی در هر مورد قرار می‌گیرند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.