جواب فعالیت صفحه ۸۳ فیزیک یازدهم تجربی

جواب فعالیت صفحه ۸۳ فیزیک یازدهم تجربی

فعالیت ۳-۶ صفحه ۸۳ فیزیک یازدهم تجربی

جواب فعالیت صفحه ۸۳ فیزیک یازدهم تجربی

فعالیت ۳-۶ صفحه ۸۳ فیزیک یازدهم تجربی / گام به گام فصل ۳ فیزیک یازدهم تجربی /

فعالیت ۳-۶ صفحه ۸۳ فیزیک یازدهم تجربی

فعالیت ۳-۶ صفحه ۱۰۱ فیزیک یازدهم ریاضی

قسمتی از سیم نازک روکش‌داری را دور میخ آهنی نسبتاً بلندی بپیچید و مداری مطابق شکل تشکیل دهید. با تغییر مقاومت رئوستا، جریان عبوری از مدار را تغییر دهید.
الف) بررسی کنید برای جریان‌های متفاوت، آهنربای الکتریکی چه تعداد گیره فلزی را می‌تواند بلند کند.
جواب: با افزایش جریان الکتریکی، میخ به آهنربای قوی تری تبدیل شده و تعداد گیره های متصل به میخ افزایش می یابد.
ب) اگر تعداد دورهای سیم دو برابر شود، نتیجه کار چه تفاوتی خواهد داشت؟
جواب: اگر تعداد دور سیم ها افزایش یابد، میخ به آهن‌ربای قوی تری تبدیل می شود و دوباره تعداد گیره های متصل به میخ افزایش می یابد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.