جواب فعالیت صفحه ۸۶ فیزیک دهم

جواب فعالیت صفحه ۸۶ فیزیک دهم

جواب فعالیت ۴-۱ صفحه ۸۶ فیزیک دهم ریاضی و تجربی

جواب فعالیت صفحه ۸۶ فیزیک دهم

جواب فعالیت ۴-۱ صفحه ۸۶ فیزیک دهم ریاضی و تجربی

فصل ۴ فیزیک دهم /در بخش زیر جواب صفحه ۸۶ کتاب فیزیک دهم برای رشته های ریاضی و تجربی را قرار داده ایم. / جواب فعالیت ۴-۱ صفحه ۸۶ فیزیک دهم

فعالیت ۴-۱ صفحه ۸۶ فیزیک دهم

تحقیق کنید برای نگهداری یاخته‌های بنیادی بند ناف خون، به چه دمایی نیازمندیم. این دما چگونه ایجاد و حفظ می‌شود؟
پاسخ:  این دما حدود ۱۹۶- درجه سانتی گراد است و نمونه در ظرفهای مخصوص و نیز برای مدت طولانی جهت پیوند نگهداری میشود. این دما توسط نیتروژن (یا هیدروژن) مایع حاصل میشود و نمونهها در ظرفهای نیتروژن مایع نگهداری میشود و تا مدت  ۱۵ سال میتوانند مورد استفاده قرار گیرند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.