جواب فعالیت صفحه ۸۷ فیزیک دهم

جواب فعالیت صفحه ۸۷ فیزیک دهم

جواب فعالیت ۴-۲ صفحه ۸۷ فیزیک دهم ریاضی و تجربی

جواب فعالیت صفحه ۸۷ فیزیک دهم

جواب فعالیت ۴-۲ صفحه ۸۷ فیزیک دهم ریاضی و تجربی

فصل ۴ فیزیک دهم /در بخش زیر جواب صفحه ۸۷ کتاب فیزیک دهم برای رشته های ریاضی و تجربی را قرار داده ایم. / جواب فعالیت ۴-۲ صفحه ۸۷ فیزیک دهم

فعالیت ۴-۲ صفحه ۸۷ فیزیک دهم

نوع ویژه‌ای از دماسنج‌های مایعی که بیشینه و کمینه دما را در یک مدت زمان معیّن نشان می‌دهد، دماسنج بیشینه – کمینه نام دارد. از این دماسنج‌ها معمولاً در مراکز پرورش گل و گیاه، باغداری، هواشناسی و… استفاده می‌شود. در مورد چگونگی کار این دماسنج‌ها تحقیق کنید.
پاسخ: زمانی که دما بالا رود، به دلیل انبساط الکل یا روغن موجود در مخزن وسطی و لوله سمت چپ دماسنج، جیوه در لوله سمت راست به بالا رانده میشود و شاخص فولادی لوله سمت راست را با خود بالا میبرد. اگر سطح جیوه در لوله سمت راست پایین بیاید، شاخص فولادی که به آن فنرهای ریزی متصل است، همراه آن حرکت نمیکند و در همان محل قبلی خود در مقابل دمای بیشینه میایستد.
وقتی الکل به علت کاهش دما منقبض میشود، جیوه از طرف چپ لوله U شکل بالا میرود و شاخص فولادی دیگر را در این طرف لوله بالا میراند. اگر سطح جیوه در لوله سمت چپ پایین بیاید شاخص فولادی سمت چپ که به آن نیز فنرهای ریزی متصل است همراه با آن حرکت نمیکند و در همان محل قبلی خود در مقابل دمای کمینه میایستد.
با استفاده از آهنربا، این دو شاخص در پایان مدت زمان موردنظر به سطح جیوه برگردانده میشود. در طراحی جدید این نوع دماسنج ها، به علت سمی بودن جیوه از مایع ترکیبی جدیدی بهعنوان جایگزین استفاده میشود. این دماسنج به دماسنج Six نیز مشهور است و فیلمهای زیادی از آن در اینترنت پیدا میشود

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.