جواب تمرین صفحه ۹۰ فیزیک یازدهم تجربی

جواب تمرین صفحه ۹۰ فیزیک یازدهم تجربی

جواب تمرین ۳-۵ صفحه ۹۰ فیزیک یازدهم تجربی

جواب تمرین صفحه ۹۰ فیزیک یازدهم تجربی

جواب تمرین ۳-۵ صفحه ۹۰ فیزیک یازدهم تجربی / گام به گام فصل ۳ فیزیک یازدهم تجربی /

جواب تمرین ۳-۵ صفحه ۹۰ فیزیک یازدهم تجربی

میدان مغناطیسی بین قطب‌های آهنربای الکتریکی شکل زیر که بر سطح حلقه عمود است با زمان تغییر می‌کند و در مدت ۰/۴۵s از ۰/۲۸T، رو به بالا، به ۰/۱۷T، رو به پایین می‌رسد. در این مدت،جواب تمرین ۴-۲ صفحه ۱۱۵ فیزیک یازدهم ریاضی


الف) نیروی محرکهٔ القایی متوسط در حلقه را به دست آورید.
جواب به روش اول: جواب تمرین ۴-۲ صفحه ۱۱۵ فیزیک یازدهم ریاضی


ب) اگر مقاومت حلقه ۱۰Ω باشد، جریان القایی متوسط در حلقه را پیدا کنید.
جواب به روش اول:جواب تمرین ۴-۲ صفحه ۱۱۵ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب به روش دوم: جواب تمرین ۴-۲ صفحه ۱۱۵ فیزیک یازدهم ریاضی


2- مساحت هر حلقه پیچه‌ای ۳۰cm۲ و پیچه متشکل از ۱۰۰۰ حلقه است. در ابتدا سطح پیچه‌ها بر میدان مغناطیسی زمین عمود است. اگر در مدت ۰/۰۲۰s پیچه بچرخد و سطح حلقه‌ها موازی میدان مغناطیسی زمین شود، نیروی محرکه متوسط القایی در آن چقدر است؟ اندازه میدان زمین ۰/۵۰G در نظر بگیرید.
جواب صفحه ۱۲۸ فیزیک یازدهم

جواب پرسش ۳-۱۲ صفحه ۹۰ فیزیک یازدهم تجربی

جواب پرسش ۳-۱۲ صفحه ۹۰ فیزیک یازدهم تجربی 

تندی‌سنج دوچرخه‌های مسابقه‌ای شامل یک آهنربای کوچک و یک پیچه است. آهنربا به یکی از پره‌های چرخ جلو و پیچه به دو شاخ فرمان متصل است (شکل زیر). دو سر پیچه با سیم‌های رسانا به نمایشگر تندی سنج (که در واقع نوعی رایانهٔ کوچک است) وصل شده است. به نظر شما تندی‌سنج دوچرخه چگونه کار می‌کند؟ این موضوع را در گروه خود به گفت‌و‌گو بگذارید و نتیجه را به کلاس درس ارائه دهید.
جواب: با عبور آهنربا از جلوی پیچه، جریان القایی درون پیچه بوجود می آید. هر چه تندی دوچرخه بیشتر باشد، آهنربا با تندی بیشتری از کنار پیچه میگذرد و جریان القایی بیشتری را تولید کند . این جریان به تندی سنج میرسد و تندی سنج با توجه به میزان جریان، تندی را نشان دهد

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.