جواب صفحه ۸ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۸ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 8

جواب صفحه ۸ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 8

/ جواب درس ۱ ریاضی دوم  /

جواب حل مسئله صفحه ۸ ریاضی دوم دبستان

۱- علی ۲۳ تا کتاب دارد. ۱۲ تا از آن‌ها کتاب داستان و بقیّه کتاب علمی است. علی چند کتاب علمی دارد؟ (در این جا به جای کتاب از مربّع استفاده کرده‌ایم.)

صفحه 8 ریاضی دوم دبستانعلی …۱۱… کتاب علمی دارد.

۲- زهرا ۳۷ عکس دارد. ۲۳ تا از عکس‌ها رنگی و بقیّه سیاه و سفید هستند. زهرا چند عکس سیاه و سفید دارد؟صفحه 8 ریاضی دوم دبستانزهرا …۱۴… عکس سیاه و سفید دارد

۳- شکل زیر چه عددی را نشان می‌دهد؟ 
…۱۳…
با رسم شکل پنجمین عدد بعد از آن را بنویسید. صفحه 8 ریاضی دوم دبستانجواب: با رسم شکل پنجمین عدد ۱۸ است.

جواب حدس بزن صفحه ۸ ریاضی دوم دبستان

در کدام قسمت تعداد شکل‌ها بیشتر از ۲۰ تا است؟ × بزنید.جواب حدس بزن صفحه 8 ریاضی دوم دبستان

حالا شکل‌ها را بشمارید. آیا حدس شما درست بود؟
جواب: بله

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.