معنی درس اول فارسی پنجم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)

درس اول فارسی پنجم (معنی شعر ، کلمات ، متضاد و هم خانواده)

معنی درس تماشاخانه فارسی پنجم ابتدایی

درس اول فارسی پنجم (معنی شعر ، کلمات ، متضاد و هم خانواده)

معنی درس تماشاخانه فارسی پنجم ابتدایی

معنی فارسی پنجم / درس اول: تماشاخانه

معنی بخش های مهم درس اول

مثلا کوه های سر به فلک کشیده را با درّه های عمیق، گل را با خار، زنبور عسل را با خرمگس، بهار را با زمستان مقایسه کنیم.
معنی: مثلاً کوه های بسیار بلند را با درّه های عمیق، گل را با خار، زنبور عسل را با خرمگس و بهار را با زمستان مقایسه کنیم.

عالَم تماشاخانه ی شگفتی های آفرینش است.
معنی: دنیا محلِ تماشا کردن شگفتی ها و عجایب آفرینش است.

این جهان، دفتری است که خدای مهربان، به پاکی و زیبایی در آن نگاشته و مینگارد.
معنی: این دنیا، مانند دفتری است که خدای مهربان به پاکی و زیبایی تمام در آن نقاشی کرده است و نقاشی میکند.

معنی کلمات درس اول فارسی پنجم

تماشاخانه: جایی که در آن چیزی نمایش داده می شود سرشار: لبریز، پر
شگفتی ها: عجایب، پدیده های عجیب پدیده: چیز تازه
لطیف: زیبا، (یا در برخی موارد: نرم) عجیب: غریب، شگفت آور
تماشاگه: محل تماشا و گردش درنگ: توقف، سکون
مقایسه کنیم: بسنجیم سر به فلک کشیده: بسیار مرتفع، بلند
تأمل: اندیشه، درنگ عالمان: دانایان
کردار: عمل، رفتار گوارا: مطبوعی، دلچسب
نگاشته: نوشته موضوع: مطلب
آفرینش: خلقت، به وجود آمدن شکننده: ظریف، نازک
سنگلاخ: زمینی که در آن سنگ فراوان باشد سردر می آورد: می رویند و رشد می کنند
هیس: ساکت توصیف: وصف کردن
مخملی: از جنس مخمل، مثل مخمل نرم تالاب: جایی که در آن آب جمع شود و بماند
سر زده: بی خبر رفته رفته: آرام آرام
نارون: درختی برگ ریز که در همه جا پراکنده و از جمله درختان جنگلی نقاط معتدل رنگ رنگ: دارای رنگ های مختلف
از هم گسیخت: از هم جدا شد، پاره شد بستان: باغ
دهقان: کشاورز کوته: کوتاه
تاک: درخت انگور برگ نو: برگ تازه
شاخساران: درختان انبوه و پر شاخ و برگ کهن: قدیم ، گذشته
گل بوته: بوته گل نغمه خوان: آواز خوان
باز: دوباره آشیان: لانه، خانه

مخالف و متضاد درس اول فارسی پنجم

لطیف خشن
نو کهنه
درنگ عجله
کهن جدید
بلندترین کوتاه ترین
بخندد بگرید، گریه کند
ساده سخت
زیبا زشت
سرد گرم
پاکی ناپاکی، پلیدی
آرام نا آرام
نرم سفت
شاداب غمگین
نازک کلفت
خواب بیدار
کوتاه بلند
خشک خیس
روشنایی تاریکی
گرما سرما

هم خانواده

هم خانواده درس اول فارسی پنجم

لطیف= لطف، الطاف
عجیب= عجایب، تعجب
آفرینش= آفریده، آفرید
عالم= علم، معلم
عمیق= عمق، اعماق
توصیف= وصف، موصوف
فصل= فصول

کلمات سخت املایی درس اول  فارسی پنجم

تفّکر – تامّل – لطیف – علف – رقص – عالم – صحرا – گسیخت – نغمه خوان – عادت – شکننده – توصیف

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، معنی درس اول فارسی پنجم (کلمات ، متضاد و هم خانواده) را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از شعر رقص باد خنده گل و برای بخش قبلی از معنی شعر ای همه هستی زتو پیدا شده استفاده نمایید. همچنین میتوانید از جواب صفحه ۱۴ فارسی پنجم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.