کلمات درس ۱۰ فارسی دوم ابتدایی (معنی ، مخالف و مهم املایی)

کلمات درس ۱۰ فارسی دوم ابتدایی (معنی ، مخالف و مهم املایی)

معنی درس دهم فارسی دوم دبستان

کلمات درس ۱۰ فارسی دوم ابتدایی (معنی ، مخالف و مهم املایی)

معنی درس دهم فارسی دوم دبستان

معنی فارسی دوم ابتدایی / امروز برای شما دوستان همیاری قصد داریم تا معنی درس دهم فارسی دوم ابتدایی را قرار دهیم. / درس دهم :: هنرمند

معنی کلمات درس هنرمند فارسی دوم ابتدایی

دیشب: شب گذشته
سرگرم: مشغول
هنرمند: کسی که هنر دارد ، باهنر
سعی می کنم: تلاش می کنم ، کوشش می کنم
یاد بگیرم: بیاموزم
فکر: نظر، اندیشه، عقیده
صبر: حوصله، تحمل
موفّق: پیروز
سفالگر: کسی که با گل چیزهای زیبا بسازد
بادقّت: کسی که دقّت دارد

مخالف کلمات درس هنرمند فارسی دوم

امشب امروز
دیشب دیروز
موفّق ناموفّق
هنرمند بی هنر

کلمات مهم املایی درس ۱۰ فارسی دوم

دیشب – فرزندم – نقّاشی – دخترم – دقّت – مثلاً – سفالگر – قالی بافی – عکّاسی – عکس – صبر – حوصله – موّفق – بلدم – قصّه – بتکانم – آتشدان – راضی – خدا حافظی – تعریف – جوجه کلاغ – جَستی – جست و خیز – اتّفاقاً – حتماً – قار قاری – تعّجب – سراغ

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.