معنی درس دهم فارسی ششم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)

معنی درس دهم فارسی ششم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)

معنی درس عطار و جلال الدین محمد فارسی ششم

معنی درس دهم فارسی ششم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)

معنی درس عطار و جلال الدین محمد فارسی ششم

معنی فارسی ششم ابتدایی / درس دهم: : عطار و جلال الدین محمد

معنی کلمات درس دهم فارسی ششم

حسابی: به طور کاملا آموختن: یاد گرفتن
دلپذیر: مطبوع ، دلنشین کاروان سرا: محلی برای توقف و استراحت مسافران کاروان و چارپایان
نخستین: اولین برخیز: بلند شو
طولانی: دراز اندک: مقدار کم
هیجان انگیز: شورانگیز ، همراه با هیجان اسرار نامه: نام یکی از کتاب های عطار نیشابوری
سمرقند: یکی از شهرهای ازبکستان ماشا الله: آنچه خدا بخواهد
بلخ: محل تولد مولوی ، یکی از شهرهای افغانستان بدرقه: همراهی مهمان تا کنار در
زادگاه: محل تولد درخشان: تابان ، نورانی
نزد: پیش مقام: جایگاه
مراقب: مواظب

معنی نثر های مهم درس ۱۰ فارسی ششم

صفحه ۷۴ فارسی ششم 👇

🔹 محمّد دلش برای کوچه های سمرقند تنگ میشد.
معنی: محمّد از دوری سمرقند ناراحت است و علاقهمند دیدن سمرقند میباشد.
آرایه ادبی:
دلتنگ شدن: کنایه از آزرده و غمگین شدن

پایین صفحه ۷۵ فارسی ششم 👇

🔹 از دانش چه خواندهای و با خود چه داری؟
معنی: تو در زمینهی علمی چهقدر مطالعه کرده‌ای؟ و با خود چه تجربه‌ی علمی به دست آوردی؟
🔹 شیخ لبخندی زد و گفت: «همهی ما جز اندکی نمیدانیم.»
معنی: شیخ خندید و گفت: همه‌‌ی ما مقدار کمی از دانش ها را میدانیم و انسان کاملی نیستیم.

هم خانواده درس دهم فارسی ششم

حساب = محاسبه، حسب، محاسبات
طول = طویل، طولانی
هیجان = مهیّج
زیارت = زائر، زوّار
تشکر = شکر، شاکر، مشکور
نسخه = منسوخ، ناسخ
عطّار = عطر، معطر
تمسخر = مسخره، سُخره
نفوذ = نافذ، منافذ، منفذ
تعجّب = عجیب، عجایب، عجب، متعجّب
بقا = باقی، بقایا، بقیّه
خلق = خالق، خلقت، مخلوق
نفوذ = نافذ، منافذ، منفذ
اصرار = مُصِر

مخالف و متضاد درس دهم فارسی ششم

طولانی کوتاه
نخستین آخرین
اندک فراوان
غروب طلوع
خوشحال ناراحت
پیر جوان

کلمات املایی درس دهم فارسی ششم

طولانی ، عطار ، جلال الدّین ، هیجان انگیز ، سمرقند ، دلتنگ ، اذان ، عادّی ، کاروان سرا ، فرصت ، نزدیک تر ،ماشاء الله ، بدرقه ، خوشحال ، مشغول

پیام درس دهم فارسی ششم

مولوی از شاعران توانای قرن هفتم هجری است که با حمله‌‌ی مُغولان به ایران به همراه پدرش در زمان کودکی از ایران به سمت قونیه، یکی از شهرهای ترکیّه، رفت.
مولوی در مسیر راه در شهر نیشابور با عطّار ملاقات کرد و عطّار، پدر مولوی را از آینده‌ی درخشان مولوی باخبر میکرد.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، معنی درس دهم فارسی ششم (کلمات ، متضاد و هم خانواده) را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از معنی شعر حکایت درخت علم و برای بخش قبلی از معنی کلمات شعر باران فارسی ششم صفحه ۷۲ استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.