معنی درس دهم فارسی پنجم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)

درس دهم فارسی پنجم (معنی شعر ، کلمات ، متضاد و هم خانواده)

معنی درس نام نیکو فارسی پنجم ابتدایی

درس دهم فارسی پنجم (معنی شعر ، کلمات ، متضاد و هم خانواده)

معنی درس نام نیکو فارسی پنجم ابتدایی

معنی فارسی پنجم / درس دهم: نام نیکو

در کارگاه استاد امامی، شعرهای دلنشین حافظ و جلال الدّین محمّد (مولوی)، زمزمه می شد.
معنی: در کارگاه استاد امامی، شعرهای خوشایند و پسندیده ی حافظ و مولوی خوانده و تکرار میشد.

غرور آفت هنر است.
معنی: غرور، تکّبر و خود بزرگ بینی، بلای هنر است.

نام نیکو گر بماند ز آدمی به کزو ماند سرای زرنگار
معنی: اگر نام نیکو و خوب از انسان باقی ماند بهتر است از اینکه خانه ای طلاکاری شده از او باقی بماند.

نام نیک رفتگان، ضایع مکن تا بماند نام نیکت، پایدار
معنی: نام نیک و خوب گذشتگان و رفتگان را خراب و تباه نکن تا نام نیک تو نیز پایدار باقی بماند.

معنی کلمات درس دهم فارسی پنجم

کنجکاو: جست و جو گر آفت: آسیب ، بال ، زیان
شبانگاه: به هنگام شب غرور: در این درس به معنی خود خواهی و مغرور شدن است
استعداد: ذوق، توانایی نیم رخ: نصف صورت، منظره نصف چهره
فوق العاده: غیرعادی ، غیر معمولی کارش گره خورد: کنایه از دچار مشکل شدن
قلم مو: قلم مو دار مخصوص نقاشی ضامن آهو: لقب امام رضا(ع)
مشغول کرد: او را به انجام کار وادار کرد ضامن: کسی که مسئولیت کاری را می پذیرد، نگهداری و مراقبت کننده از چیزی
دلنشین: خوشایند، پسندیده کلّه: رمه چهارپایان
زمزمه: زیر لب سخن گفتن سرخ شده بود: در این درس خجالت کشیده بود
سپیده دم: سحرگاه ، بامداد بی صبرانه: بدون تحمل، بدون شکیبایی
هیجان: شور ، ذوق ، اشتیاق به به: کلمه تحسین ، آفرین
شفافیت: صاف و روشن بودن ، آشکار بودن مطمئن: آرام ، آسوده ، با اطمینان
سختی کوه: محکم بودن کوه نام آشنا: شناخته شده ، معروف ، مشهور
خشت: آجر خام نگاره: نقش ، صورت ، نقاشی
تحسین آمیز: همراه با ستایش و آفرین سوگوار: مصیبت زده ، اندوهگین، ماتم زده
تشویق: تحسین، آفرین گفتن ستوده اند: ستایش کرده اند، تحسین کرده اند
مراقب: نگهبان ضایع: تباه شده، تلف شده

مخالف و متضاد درس دهم فارسی پنجم

هیچ چیز همه چیز
کم حرف پر حرف
پرکار کم کار
سیاهی سفیدی
غرور تواضع بی
صبرانه با آرامش
شبانگاه صبحگاه

هم خانواده درس دهم فارسی پنجم

نقش= نقوش، نقاش، نقشه
مساجد= سجده، مسجد، سجود
مشغول= شغل، شاغل ، مشاغل
حافظ= حفظ، محفوظ، حافظه
تشویق= مُشَوِّق ، شوق، اشتیاق
محمود= حامد، حمد ، تحمید
ضامن= تضمین، ضمانت، ضمین
ذهن= اذهان، ذهنیّت، ذهنی
شهرت= مشهور، مشاهیر، شهیر

کلمات سخت املایی درس دهم فارسی پنجم

غروب‌های خیال‌انگیز – نقّاشی – تصویر- استعدادی فوقالعاده – حافظ – طراحی – شفافیت – غرور – آفت – تحسین آمیز – کَلّه – مطمئنم – شهرت – ستوده‌اند – ضایع – زرنگار – کزو – رفتگان – حالت سوگوار

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، معنی درس دهم فارسی پنجم (کلمات ، متضاد و هم خانواده) را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از معنی کلمات درس یازدهم فارسی پنجم و برای بخش قبلی از معنی شعر سرای امید کلاس پنجم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از درک مطلب درس ۱۰ فارسی پنجم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.