معنی درس یازدهم فارسی پنجم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)

درس یازدهم فارسی پنجم (معنی شعر ، کلمات ، متضاد و هم خانواده)

معنی درس نقش خردمندان فارسی پنجم ابتدایی

درس یازدهم فارسی پنجم (معنی شعر ، کلمات ، متضاد و هم خانواده)

معنی درس نقش خردمندان فارسی پنجم ابتدایی

معنی فارسی پنجم / درس یازدهم: نقش خردمندان

در این هنگام، آشوب دیگری برخاست.
معنی: در این زمان، قیام و آشوب دیگری به وجود آمد. (بلند شد)

بار دیگر نگرانی و اندوه، قلب مردم را درهم فشرد.
معنی: یک بار دیگر، نگرانی و غم، قلب مردم را آزار داد و آنها را ناراحت کرد.

مردم، وحشت زده از خواب برخاستند، همه می گریختند و گمان میکردند، حادثه ی ناگواری پیش آمده است.
معنی: مردم با ترس و وحشت بیدار شدند، همه فرار میکردند و خیال میکردند، اتّفاق بدی رخ داده است.

معنی کلمات درس یازدهم فارسی پنجم

خانمان سوز: ویرانگر پیش بینی: غیب گویی ، عاقبت اندیشی
مغولان: اقوامی زرد پوشت با چند طایفه که در قسمت آسیای شرقی بودند امکانات: ابزارها و شرایط مناسب
سایه وحشت: اثر ترس ، نشانه ی بیم و هراس جذب: چیزی را به سوی خود کشیدن ، کشش
هراس انگیز: ترسناک ، وحشتناک رصدخانه: مکانی که در آن ستاره شناسان ستارگان را مشاهده و بررسی می کنند
قتل عام: کشتار گروهی ، قتل دسته جمعی مراغه: نام شهری است
آشوب: فتنه ، شور و غوغا به کار گیرد: استفاده کند
هلاکو: اسم یکی از نوادگان چنگیز خان شمار کتاب: تعداد
قلب مردم را در هم فشرد: به کنایه مردم ایران را ناراحت کرد چیرگی: برتری ، تسلط
دینار: سکه طلا ، پول و ثروت نسخه برداری: رونویسی کردن
مشاور: راهنما همت: قصد و اراده
زیرکانه: خردمندانه آثار: جمع اثر ، نشانه ها
ایجاد کند: به وجود آورد ، بسازد از میان می رفت: نابود می شد
عجیبی: شگفت آور ولایت: سرزمین
تشتی: ظرف های بزرگ و پهن تدبیر: اندیشیدن به منظور پیدا کردن راه حل
مامور کرد: کسی را به انجام کاری گذاشتن تاسیس کردن: بنا کردن ، پایه گذاری کردن
قلعه: ساختمان محکم و بلند برای دفاع از دشمن ساخته می شد اداره می شدند: مدیریت می شدند
مهیب: ترسناک نظامیه: مدرسه های تاسیس شده توسط نظام الملک
گمان می کردند: تصور می کردند تحصیل کرده است: درس خوانده است
حادثه ی ناگوار: پیش آمد ناپسند تحقیق: مطالعه
حوادث: رویدادها ، اتفاق ها پر فروغ: پر نور

مخالف و متضاد درس یازدهم فارسی پنجم

سایه آفتاب
پاک آلوده
آلوده نشست
اندوه شادی
دشمن دوست
نیازمند بی نیاز
خواب بیدار
معروف گمنام
پر فروغ کم فروغ

هم خانواده درس یازدهم فارسی پنجم

قتل= قاتل ، مقتول
جامعه= جمع ، جوامع
حکومت= حاکم
حادثه= حوادث
مدارس= مدرسه ، درس
تحصیل= حاصل ، محصول
لطف= لطیف
عظمت= عظیم، معظم

کلمات سخت املایی درس یازدهم فارسی پنجم

هراس انگیز – برخاستند – حادثه – رصدخانه – عظمت – مهیب – قلعه – تشت – خواجه نصیرالدین توسی – خواجه نظام‌الملک – مغول – جذب – شرایط- دویست سال – تحقیق – مراغه

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، معنی درس یازدهم فارسی پنجم (کلمات ، متضاد و هم خانواده) را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از معنی درس دوازدهم فارسی پنجم و برای بخش قبلی از درس دهم فارسی پنجم نام نیکو استفاده نمایید. همچنین میتوانید از درک مطلب درس ۱۱ فارسی پنجم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.