کلمات درس ۱۲ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده) + شعر

کلمات درس ۱۲ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس اتفاق ساده فارسی چهارم

کلمات درس ۱۲ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده)

معنی درس اتفاق ساده فارسی چهارم

معنی فارسی چهارم / درس دوازدهم :: اتفاق ساده

درس دوازدهم: یک اتفاق ساده

شعر صفحه ۹۴ فارسی چهارم👇

۱- آن روز شیشه ها را باران و برف می شست *** من مشق می نوشتم ، پروانه ظرف می شست
معنی: آن روز که باران و برف می آمد و انگار شیشه ها را می شست مشق هایم را می نوشتم و پروانه ظرف می شست
آرایه ادبی:
قافیه:
برف و ظرف
ردیف : می‌شست
باران و برف شیشه ها را می شستند : جان بخشی به باران و برف (تشخیص)
پروانه : ایهام (۱: اسم خواهر شاعر ۲: حشره زیبا)

۲-وقتی که نامه ات را مادر برای ما خواند *** باران پشت شیشه آرام و بی صدا ماند
معنی: وقتی مادر نامه ات را برای ما خواند انگار همه بی صدا شدند و حتی باران می خواست نامه‌ات را گوش کند
آرایه ادبی:
قافیه:
خواند و ماند
آرام ماندن باران : جان بخشی به باران

۳- در آن نوشته بودی حال تو خوب خوب است *** گفتی که سنگر ما در جبهه جنوب است
معنی: در نامه نوشته بودی که حالت خوب است و سنگر شما در جبهه جنوب کشور است
آرایه ادبی:
قافیه:
خوب و جنوب
ردیف : است

۴- گفتی که ما همیشه در سایه خداییم *** گفتی که ما قرار است این روزها بیاییم
معنی: گفتی که زیر سایه حمایت و لطف خدا هستیم و قرار است به زودی برگردیم
آرایه ادبی:
قافیه:
خداییم و بیاییم
در سایه خدا : کنایه از در پناه خد

شعر صفحه ۹۵ فارسی چهارم👇

۵- از شوق سطر آخر مادر بلند خندید *** چشمان مهربانش برقی زد و درخشید
معنی: از این خطر آخر مادر خیلی خوشحال شد و بلند خندید چشمانش از خوشحالی برق زد
آرایه ادبی:
قافیه:
خندید و درخشید

۶- یک قطره شبنم از گوش بر روی برگ غلتید *** یک قطره روی شیشه مثل تگرگ غلتید
معنی: یک قطره شبنم از روی گلبرگ گل روی برگ افتاد یک قطره باران مانند تگرگ به شیشه خورد و غل خورد
آرایه ادبی:
قافیه:
برگ و تگرگ
ردیف : غلتید
غلتیدن قطره روی شیشه مثل تگرگ : دارای تشبیه

۷- یک قطره از دل من بر روی دفتر افتاد *** یک اتفاق ساده در چشم مادر افتاد
معنی: یک قطره اشک از اعماق دلم از چشمم روی دفتر افتاد مادر خیلی راحت اشک در چشمانش جمع شد
آرایه ادبی:
قافیه:
دفتر و مادر
ردیف : افتاد
تشبیه اشک شاعر به قطره ای از دل
تشبیه اشک مادر به یک اتفاق ساده
افتادن در مصراع دوم : ایهام ( ۱ : ایهام به اتفاق افتادن ۲ : ایهام به افتادن و ریختن قطره اشک از چشم مادر)

۸-بارا پشت شیشه آمد به خانه ی ما *** آرام دست خود را می زد به شانه ی ما
معنی: انگار باران پشت شیشه به خانه ی ما آمده بود دست خود را به روی شانه ما می زد و او هم خوشحال بود
آرایه ادبی:
قافیه:
خانه و شانه
ردیف : ما
جان بخشی به باران
دست به شانه زدن : کنایه از دلداری دادن

معنی کلمات درس دوازدهم فارسی چهارم

سطر : یک خط از نوشته
حسرت خوردن : افسوس خوردن
حسرت : اندوه
شوق : خوش حالی ، شادی
حومه : اطراف
مختصر : کم ، کوتاه
پاسبانی : نگهبانی ، پاسداری ، مراقبت
مثل : مانند
گمان : خیال
سرایت کند :منتقل شود
غلتید : غلت خورد
بی صدا : ساکت
صمیمی : یکدل ، همدل
ازگوشه ی چشم نگاه کردن : پنهانی نگاه کردن
اسرار: جمع سر ، رازها
اکنون : حالا
شبنم : ژاله
اندیشید : فکر کرد
فراوان : بسیار

کلمات مخالف و متضاد درس دوازدهم کلاس چهارم

جنوب شمال
خندید گریه کرد
مختصر طولانی
راضی ناراضی
ناپسند پسندیده
زنده مرده
ساده سخت
آخر اوّل
پنهان آشکار

کلمات هم خانواده درس دوازدهم کلاس چهارم

مثل = مثال ، امثال
شوق = شوق ، اشتیاق
تولّد = متولّد
حفظ = حافظ ، محفوظ
توصیف = وصف
ظلم = ظالم ، مظلوم
انتخاب = منتخب

کلمات سخت املایی درس دوازدهم فارسی چهارم

محله – خرمشاه -محل تولد – حومه ی شهر – مختصر – وضع خوب – عادت – متولد – حضرت – پهلوی – متوجه – پنهان – ناپسند – اسرار – شخص-

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، کلمات درس ۱۲ فارسی چهارم (معنی ، مخالف ، هم خانواده) + شعر را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از معنی شعر لطف حق کلاس چهارم و برای بخش قبلی از معنی کلمات درس ۱۱ فارسی چهارم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از فارسی چهارم صفحه ۹۶ درک مطلب نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.